A Magyar Természettudományi Múzeum általános közzétételi listája archívum

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Szervezeti struktúra
Vezetők
A Múzeum szervezeti egységeinek feladatai (feltöltés alatt)
Ügyfélkapcsolatok (feltöltés alatt)
1.2 Felügyeleti költségvetési szervek (nincs felügyelt költségvetési szerv)
1.3 Gazdálkodó szervezetek (A Múzeumnál nem releváns)
1.4 Közalapítványok
Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
MTM-ért Alapítvány alapító Okirat 2015
1.5. Lapok (folyóiratok)
A múzeum lapjai
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
A múzeum felettes szerve a Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 


2.1 A múzeum alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
1. melléklet: Az MTM szervezeti felépítése
2. melléklet: Az MTM belső szabályzatainak jegyzéke
A Múzeum feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven (feltöltés alatt)

2.2 Közszolgáltatások (BudapestZircGyöngyös) link a múzeumi programokhoz)

2.3 Nyilvántartások
Kutatás és gyűjtemények (ÁllattárÁsvány és KőzetárEmbertani TárNövénytárŐslénytani és Földtani TárMolekuláris Taxonómiai Laboratórium
Könyvtári gyűjtemények (Tudománytörténeti gyűjteményFotóarchívum és médiatárSzéchenyi Zsigmond Vadászati Könyvgyűjtemény
Könyvtári adatbázisok

2.4 Nyilvános kiadványok

2.5 Hirdetmények

2.6 Pályázatok    (álláspályázatok, egyéb pályázatok)
2.6.1. Álláspályázatok
A Múzeumnak jelenleg 3 álláspályázata van.
2.6.2. Egyéb pályázatok 

2.7 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
2016. évi zárszámadás ÁSZ megállapításokkal kapcsolatos válasz és intézkedési terv
17208 ÁSZ jelentés  A 2016. évi zárszámadás ellenőrzéséről
ÁSZ ellenőrzést lezáró levél

2.8 Közérdekű adatok igénylése
Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének rendjéről
Igénylő lap közérdekű adatok igényléséhez
Iratbetikintési nyilatkozat
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás (A Múzeumnál nem releváns)

2.9 Működési statisztika
2.9.1 MTM Kutatás-fejlesztési tevékenység
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2013.
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2014.
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2015.
MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2017.
2.9.2. Beruházási statisztikák
MTM Éves beruházási 2013.     
MTM Éves beruházási 2014.
MTM Éves beruházási 2015.
2.9.3. Szakmai statisztikák
Statisztika Budapest 2013.
Statisztika Budapest 2014.
Statisztika Budapest 2015.
Statisztika Budapest 2016.
Statisztika Budapest 2017.
Statisztika Gyöngyös 2013.
Statisztika Gyöngyös 2014.
Statisztika Gyöngyös 2015.
Statisztika Gyöngyös 2016.
Statisztika Gyöngyös 2017.
Statisztika Zirc 2013.
Statisztika Zirc 2014.
Statisztika Zirc 2015.
Statisztika Zirc 2016.
2.10 A működés eredményessége, teljesítmény
2013. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2014. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2015. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2016. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2017. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
2.11 Közzétételi listák
A Kbt. alapján közzéteendő adatok 37. § (1) (a Múzeumra vonatkozó különös közzétételi lista)
Előzetes tájékoztató
Nyílt eljárást megindító ajánlati felhívás
Részvételi felhívás
Előzetes tájékoztató és előminősítési hirdetmény
Tervpályázati kiírás
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató
A szerződés módosításáról szóló tájékoztató

      

III. Gazdálkodási adatok

3.1 Költségvetések, beszámolók
3.1.1 Éves költségvetések
Elemi koltsegvetes 2010. év
Elemi koltsegvetes 2011. év
Elemi koltsegvetes 2012. év
Elemi koltsegvetes 2013. év
Elemi koltsegvetes 2014. év
Elemi koltsegvetes 2015. év
Elemi koltsegvetes 2016. év
2006. évi költségvetési terv
2008. évi szakmai költségvetési terv
3.1.2 Elemi beszámolók
Éves beszámoló 2009. évi
Éves beszámoló 2010. évi
Éves beszámoló 2011. évi
Éves beszámoló 2012. évi
Éves beszámoló 2013. évi
Éves beszámoló 2014. évi
Éves beszámoló 2015. évi
3.1.3 A költségvetés végrehajtása
2007. évi szöveges beszámoló
2008. évi szöveges beszámoló
2009. évi szöveges beszámoló
2010. évi szöveges beszámoló
2011. évi szöveges beszámoló
2012. évi szöveges beszámoló
2013. évi szöveges beszámoló
2014. évi szöveges beszámoló
2015. évi szöveges beszámoló

3.2 A foglalkoztatottak
3.2.1 Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó adatok
2016. 
Havi munkaügyi jelentés 4. hónap
Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
Havi munkaügyi jelentés 12. hónap

3.2.2 Vezetők illetménye, költségtérítése
2016.
 Vezetők illetménye, költségtérítése

3.3 Nyújtott támogatások (a Múzeumál nem releváns)
3.4 Szerződések
MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2016. év

3.5 Koncessziók (A Múzeumnál nem releváns)
3.6 Egyéb kifizetések (A Múzeumnál nem releváns)
3.7 Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések  
3.7.1
 KEOP-6.1.0/C-11-003
(Közbeszerzési felhívás - Vállalkozási szerződés médiavásárlási és rendezvényszervezési feladatok megvalósítására a Lakó-parkok és park-lakók )
Ajánlati dokumentáció
iratminták
15. sz. melléklet - Roadshow megvalósítása
16. sz. melléklet - Médiumok listája
1. kiegészítő tájékoztatás.pdf
1. sz. melléklet - Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről
2. kiegészítő tájékoztatás.pdf
3. kiegészítő tájékoztatás.pdf
3.7.2 KMOP-3.1.1/C-09-2009-0013
KMOP-3.1.1/C-09-2009-0013 pályázat vállalkozói szerződése
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás Módosítása
Működtetési megállapodás (Hatvan)
3.7.3 EFOP-3.3.2-16-2016-00345 
EFOP-3.3.2-16-2016-00345 (Ember a tájban, táj az emberben)Támogatási szerződés
3.7.4 EFOP-3.3.6-17-2017-00001 
EFOP-3.3.6-17-2017-00001 (Élményből tudást – természetesen a Mátra Múzeumban) Támogatási szerződés
3.8. Közbeszerzés
3.8.1 Közbeszerzési tervek és módosításaik
2006. évi közbeszerzési terv
2007. évi közbeszerzési terv
2008. évi közbeszerzési terv
2009. évi közbeszerzési terv
2013. évi közbeszerzési terv
2014. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv I. módosítás
2016. évi közbeszerzési terv II. módosítás

3.8.2 Éves összegzések az ajánlatok elbírálásáról 
2006. évre vonatkozó statisztika
2007. évre vonatkozó statisztika
2008. évre vonatkozó statisztika
2009. évre vonatkozó statisztika
2010. évre vonatkozó statisztika
2011. évre vonatkozó statisztika
2012. évre vonatkozó statisztika
2013. évre vonatkozó statisztika
2014. évre vonatkozó statisztika
2015. évre vonatkozó statisztika