muzeológus-gyűjteményi kurátor (EmbertaniTár)

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

Embertani Tár

muzeológus-gyűjteményi kurátor

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

Jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű  (3 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Muzeológiai feladatok:

– a gyűjtemények szakmai karbantartása: a gyűjteményi anyag, anyagrészek – preparátumok, dokumentációs anyagok, gyűjteményi könyvtár – feldolgozásának, szakmai elvek szerinti felállításának megszervezése (beleértve az elvek kidolgozását és rendszeres újragondolását);

– a gyűjtemény „manuális” karbantartása: a szakmai munka tárgyi-anyagi feltételeinek megteremtése;

– a gyűjtemény eszközeinek fejlesztése és karbantartása;

– állagmegóvás: a gyűjtemények, tárolóeszközök állapotának rendszeres ellenőrzése, a szükséges fertőtlenítés, javítás és restaurálás mielőbbi elvégzése, illetve elvégeztetése; kármegelőző intézkedések kidolgozása, megszervezése;

– a gyűjteményi anyag nyilvántartása: az intézmény szervezeti és működési szabályzatában elfogadott naplók vezetése, rendszeres aktualizálása; a gyűjteményi adatbázis kiépítésének elősegítése;

– vizsgálatra, mintavételre kiküldött anyagok előkészítése és csomagolása;

– a gyűjtemény menedzselése hazai és nemzetközi szinten, kölcsönzések és cserék szervezése és lebonyolítása, kutatószolgálat biztosítása, vendégkutatók fogadása.

Közművelődési tevékenység: – kiállítási forgatókönyvek írásában való részvétel, kiállítási anyagok előkészítése;

– közművelődési munka végzése a jelentkező igények szerint;

– részvétel szakmai táborok munkájában;

– ismeretterjesztő cikkek írása, előadások tartása;

– szakvezetés a gyűjteményben;

– a kiállítási épületegyüttes állandó és időszaki kiállításaiban közönségszolgálati feladatok ellátása, beosztás szerint.

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

                      

Pályázati feltételek:

– Cselekvőképesség

– Büntetlen előélet

– Felsőfokú természettudományos végzettség

– MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Antropológiai gyakorlat

– Természettudományos gyűjteményi munkában tapasztalat

– A digitális fényképezés és képfeldolgozás középszintű ismerete

– szakmai kommunikációképes angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

– Pontos, önálló munkavégzés

– Megfelelő problémamegoldó képesség

– Csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.04.10

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzár Ágota nyújt, a 06 30 202 5510-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja
 Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.04.17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.