Személyügyi munkatárs

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

   pályázatot hirdet
Titkárság

személyügyi munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Baross utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény teljes körű munkaügyi feladatainak ellátása: jogviszony létesítésével, megszüntetésével, módosításával kapcsolatos ügyiratok elkészítése

Adatszolgáltatások készítése, adatok teljes körű nyilvántartása

Szabadság megállapítások elkészítése, szabadságtervezés

Álláshirdetések ügyintézése

Felmerülő munkaügyi kérdések megoldásában részvétel, egyéb humánpolitikai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium

Személyügyi ügyintéző - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A KIRA rendszer ismerete

Megbízhatóság, pontosság, precizitás

Önálló munkavégzésre való képesség

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

szakirányú OKJ-s végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz - fizetési igény megjelölésével

 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andó Lászlóné nyújt, az ando.laszlone@nhmus.hu email címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az allas@nhmus.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.03.07.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.