Földikutya-kiállítás

A Földi kölök és a Fogas vakony — Földikutyák a Kárpát-medencében
március 29 - november 18.

2018-ban az Év emlőse a földikutya

A földikutyák fajgazdagságukkal és sajátos életmódjukkal a földikutyák egyedülálló csoportot alkotnak a rágcsálókon belül.

Bármely más rágcsálónál jobban alkalmazkodtak a talajlakó életmódhoz, ha tehetik, soha nem jönnek a felszínre.

Bár külsejüket tekintve igen hasonlóak, mégis évmilliók óta egymástól függetlenül fejlődő leszármazási vonalakat találunk közöttük.

Kizárólag száraz, nyílt élőhelyeken tudnak megélni, a Kárpát-medencében a füves puszták jelentik az otthonukat.

Nem véletlenül az év emlőse – veszélyben a földikutya

A korábbi gyepek, legelőterületek múlt században bekövetkezett feltörése, valamint az intenzív, nagytáblás, monokultúrás mezőgazdasági gyakorlat általánossá válása a földikutyák drámai visszaszorulását okozta a Kárpát-medencében. A jelenleg is fennálló kedvezőtlen folyamatok (élőhelyvesztés, spontán kedvezőtlen folyamatok, fokozódó emberi jelenlét) a Kárpát-medence földikutyafajait súlyosan veszélyeztetik. Napjainkra közülük több faj is a kihalás szélére került.

Mezőségi földikutya (Spalax antiquus) – veszélyeztetett, becsült egyedszáma 3500-4000. Bár állományai nagyok és stabilnak mondhatók, fennmaradását nagyban befolyásolja, hogy élőhelyei nem élveznek jogi védelmet.

Erdélyi földikutya (Nannospalax transsylvanicus) – sérülékeny, becsült egyedszáma 9000-10000.
Egyetlen romániai populációjának csak elenyészően kis hányada élvez jogi védelmet. Magyarország területén is csupán két állománya található országosan védett élőhelyen.

Magyar földikutya (Nannospalax hungaricus) – veszélyeztetett, becsült egyedszáma 5500-6000.
Csupán két előfordulási helyén élvez jogi védelmet. Fennmaradását nagyban fenyegeti, hogy a teljes világállományának 95%-át egyetlen populációban találjuk, melynek eltűnése esetén a faj kilátástalan helyzetbe kerülne.

Délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) – Kritikusan veszélyeztetett, becsült egyedszáma 600-800.
Csupán két populációja élvez jogi védelmet. A közelmúltban azonban, az elvileg garantált oltalom ellenére, egyik védett állományában jelentős, a faj számára kedvezőtlen emberi beavatkozások történtek. Két állományában az élőhelyek folyamatos romlása figyelhető meg. Európa legveszélyeztetettebb emlősfajai közé tartozik. Magas a kockázata annak, hogy tíz éven belül kipusztul.

Kutatók akcióban

A 2000-es évek közepén az egyre veszélyeztetettebbé váló hazai állományok jobb megismerésére érdekében kutatási program indult a Magyar Természettudományi Múzeum vezetésével. A program célja:

- a Kárpát-medence egészében feltárni a régió földikutyáinak természetrajzát,

- minél többet megtudni a régió földikutyáinak eredetéről, evolúciójáról és rendszertanáról,

- megérteni a földikutyák rokonsági és leszármazási viszonyait, az új fajok kialakulásának okait és módját,

- további ismeretekkel segíteni a természetvédelmi szakemberek munkáját.

A kiállítás a földikutya mellett az elmúlt 5 év tudományos kutatásainak eredményeit is bemutatja.

A kiállítás az időszaki kiállítások belépőjegyével tekinthető meg. 

Jelenleg HÁROM másik időszaki kiállítást is megtekinthet egy jegy áráért!

Felnőtt: 800 Ft

6-26 éves kor között: 400 Ft

62-70 éves kor között: 400 Ft

Csoportos belépőjegy általános és középiskolás csoportoknak tanítási időben: 400 Ft/fő

A belépőjegy 6 éves kor alatt ingyenes.

Válassza a kombinált jegyet, amellyel az állandó kiállítást is megnézheti!

A kombinált jegy a dinókert kivételével minden állandó és időszaki kiállításunkra érvényes.