Központi Könyvtár

Kedves Olvasóink!

Központi Könyvtárunk csak előzetes bejelentkezéssel látogatható.
A Tudománytörténeti Gyűjtemény a költözés ideje alatt, határozatlan ideig zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

 

Kedves Olvasónk!

Könyvtárunk az állat- és növénytannal, az ásványtannal, az őslénytannal és az embertannal kapcsolatos tudományos szakirodalmat gyűjti. Gyűjteményünk közel 300 000 kötetből áll, ennek nagyobb része folyóirat, a kurrens folyóiratok száma: 500.

Kereséséhez segítséget könyvállományunkon kívül adatbázisaink felhasználásával nyújtunk. A természettudomány-történettel, vadászattal kapcsolatos kutatásait különgyűjteményeink gazdag anyagának szolgáltatásával támogatjuk.


Várjuk könyvtárunkban!


 Gyűjtőköri területeink:

Általános biológia, állatrendsze­rtan, növényrendszertan, őslénytan, ásványtan, embertan, állat- és növényföldrajz, muzeológia, tudománytörténet.