Ásvány- és Kőzettár

Tevékenységünk dióhéjban

Az Ásvány- és Kőzettár tág értelemben vett kutatási területe a Föld szilárd kőzetburkának, valamint a világűrből érkezett kőzeteknek (meteoritoknak) a vizsgálata ásványtani, kőzettani és geokémiai szempontból. Jelenleg a leíró, topografikus és környezeti ásványtan, a magmás kőzettan és geokémia, az ércteleptan és az ásványtani tudománytörténet különböző részterületeivel foglalkozunk. E munkák általában jelentős anyagvizsgálati hátteret igényelnek, ezért jórészt csak hazai és nemzetközi együttműködés keretében valósíthatók meg. A kutatásokhoz anyagi forrást döntően különböző külső (pl. az egykori Országos Tudományos Kutatási Alap által kiírt) szakmai pályázatok révén lehetséges biztosítani. Tudománytörténeti kutatásaink egy részéhez, adatbázisok fejlesztéséhez a Nemzeti Kulturális Alap (NKA), illetve a múzeum mindenkori fenntartója is támogatást nyújtott. Tevékenységünkről bővebben