Embertani Tár

Tevékenységünk dióhéjban

Az intézmény a magyar antropológiai kutatások egyik fő bázisa. Anyagát a neolitikumtól a magyar történelem újkoráig tartó időszakba datált leletek alkotják. Az 1968-as felmérések alapján ez volt a Föld hatodik legnagyobb gyűjteménye, és manapság is az első tíz között tartják számon. A leltározott Poszt-pleisztocén- és Pleisztocén népességek csontvázgyűjteménye több mint 35.000, a leltározatlan csontvázgyűjtemény pedig közel 10.000 egyén csontanyagát tartalmazza.

A Múmiák gyűjteménye 264 egyén maradványait őrzi. Az Arcrekonstrukciók gyűjteménye több mint 300, a Másolatok gyűjteménye 31 tárgyat tartalmaz. A Tár őrzi az ember elődeinek Magyarország területéről származó fosszilis leleteit és a hazánk területén régen élt, történeti népességek embertani csontmaradványait is. Alapvető feladatunk ennek a gazdag, térben és időben egyaránt reprezentatív leletanyagnak a tudományos feldolgozása, és az eredmények kiállításokon való bemutatása.

Galéria képei: 
Arcrekonstrukciók