Back Fülöp

Back FülöpBack Fülöp, surányi (1862 Budapest – 1958 Párizs): kereskedő, üzletember, szponzor.

Feltehetően rokonságban állt a nyitrai származású bégavári Back Bernáttal, a neves szegedi gyűjtővel, akinek gazdag középkori faszoborgyűjt.-ét ma a Szépművészeti Múz. Régi Szoborgyűjt.-e őrzi. A család nemesi címét testvére, az MTA K-i Gyűjt.-ének értékes török könyveket adományozó (1894) Back Hermann konstantinápolyi nagykeresekedő kapta meg (1896), aki azt 1907-ben átruházta testvérére, Back Józsefre, a konstantinápolyi kereskedelmi kamara elnökére.

~ a Kossuth-emigrációval együtt jutott el a Közel-K-re, s szállodáival nagy vagyonra tett szert. Az Orosdi családdal közösen megalapította az Orosdi-Back céget, amely az Oszmán Birodalomban és Egyiptomban áruházláncokat hozott létre.

~ 1907-ben, az Osztrák-M. Monarchia kairói nagykövetségének pártfogásával, saját költségén ásatást indított a közép-egyiptomi Sarunában, amelynek vezetésére a krakkói Tud.-os Akad. fiatal kairói ösztöndíjasát, Tadeusz Samuel (Thadée) Smolenskit kérte fel. Sarunában több óbirodalmi sírt tártak fel, egy Sarunához közel eső dombon (Kom el-Akhmar) megtalálták egy I. és II. Ptolemaios fáraó korabeli templom relieftöredékeit.

~ ösztönzésére és támogatásával újabb ásatási évadot kezdtek meg a Sarunával átellenben, a Nílus Ny-i partján fekvő Gamhudban, ahol Smolenskit Ahmed bey Kamal, az egyiptomi egyiptológia egyik kiemelkedő alakja váltotta fel. A Gamhudban felfedezett görög-római kori temetőből előkerült nagyszámú koporsót és az egyéb mellékletek felét végül beszolgáltatták a kairói Múz.-nak, a megmaradt leletek nagyobb részét ~ a pesti MNM-nek adományozta, kisebbik hányadát bécsi és krakkói múz.-ok között oszotta fel. 1908-ban újabb kísérletet tett további öt ásatás területére vonatkozó koncesszió megszerzésére, továbbá szorgalmazta egy kairói osztrák-m. régészeti int. felállítását – eredménytelenül. Érdemeiért a Ferenc József-érdemrendet (1908), ill. m. nemességet kapott (1909), de nemesítését – politikai okokból – csak 1914-ben véglegesítették. 1913-ban párizsi felesége révén francia állampolgárságot nyert. Az I. vh. kitörésekor a hatóságok párizsi lakását és selyemgyárát lefoglalták, s családjával együtt kiutasították Franciao.-ból. A Spanyolo.-ban töltött két év után megpróbált egyiptomi birtokaira eljutni, onnan viszont az angolok internálták. Végül – Nyitra vm.-i illetősége révén – csehszlovák útlevéllel térhetett vissza az I. vh. után Egyiptomba. (Áruházlánca egészen az 1960-as évek eleji államosításig őrizte az Orosdi-Back nevet.) Ásatásainak Mo.-ra került leletei előbb az MNM Néprajzi Tárába kerültek, majd 1934-ben beolvadtak a Szépművészeti Múz. kebelében azon évben felállított Egyiptomi Gyűjt.-be.

Irod.: Wessetzky Vilmos: B. F. és az első egyiptomi magyar ásatás (Múzeumi Újság [Szépművészeti Múzeum], Bp., 1991); Győry Hedvig: Az első magyar ásatás Egyiptomban (Bp., 1997; a B. F. és a gamhudi ásatás c. kiáll. vezetője); Gaboda Péter: B. F. Az első egyiptomi K. u. K. ásatás magyar szponzora (Múzsák kertje. Bp., 2002, 46–47.); Vörös Győző: Sharuna – Gamhud : The archaeological mission of the Austro-Hungarian Monarchy in Egypt, 1907–1908 : the legacy of Philip Back de Surány, 1862-1958. Budapest : Egypt Excavation Soc. of Hungary : Püski-Masszi Könyvesház, 2008, 238 pp.

Gaboda Péter: Back Fülöp. [Szócikk.] – In: Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Budapest : Pulszky Társ. – Tarsoly K., 2002. ISBN 9638622245. p. 29–30.

Kieg. irod.: Kupferschmidt, Uri M.: Who needed department stores in Egypt? From Orosdi-Back to Omar Effendi. – Middle Eastern Studies vol. 43, no. 2 (March 2007), 175–192.; Kupferschmidt, Uri M.: European department stores and the Middle Eastern consumers: the Orosdi-Back saga. – Ottoman Bank Archives and Research Centre. 2007. (A kiegészítő irodalmakért köszönet illeti Gaboda Pétert.)

Back Fülöp fotója 1918-ban készült. Vörös Győző könyvéből való (19. oldal).