Biológus (laboráns)

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet
Molekuláris Taxonómiai Laboratórium

biológus (laboráns)

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • DNS- és RNS kivonás
 • PCR-ek kivitelezése
 • Szekvenálás és fragmenthossz analízis
 • Laboratóriumi munka dokumentálása, jegyzőkönyvek készítése
 • Készlet ellenőrzés
 • Műszerek kezelése, tisztán tartása
 • Részvétel kutatási projektekben
 • Szakmai kapcsolattartás a múzeumi szakemberekkel és együttműködő külső intézményekkel, valamint bérmunkát igénylőkkel
 • Igény esetén vendégkutatók fogadása, azok szakmai munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

 

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Szakirányú felsőfokú végzettség: biológus, biomérnök, molekuláris biológus
 • Alapvető molekuláris biológiai technológiákban való jártasság
 • Legalább közepes szintű angol nyelvtudás, írásban és szóban
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, szakirányú szoftverek)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Több éves laboratóriumi tapasztalat, egyéb szakirányú tapasztalat
 •  Természettudományos gyűjteményi munkában tapasztalat
 •  Szakmai kommunikációképes angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 •  Pontos, önálló munkavégzés
 •  Megfelelő problémamegoldó képesség
 •  Csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 02. 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubányi András nyújt, a 06 30 141 0568-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 03.10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.