Talajzoológiai gyűjteménycsoport

A gyűjteménycsoport a pókszabásúak (Arachnoidea), a talajban található szabadon élő férgek (Nematoda, Oligochaeta), valamint néhány, szintén a talajhoz kötött életmódú kisebb állatcsoport (Protura, Diplura, Collembola, Tardigrada) gyűjteményeinek egyesítéséből jött létre. 
A rendszertani csoportok szerinti gyűjteményrészeket kiegészíti egy talajminta-gyűjtemény, amely a világ minden tájáról gyűjtött 1–5 literes avar-, moha-, ill. talajmintákban élő összes állatot válogatatlanul tartalmazza. Ezt a gyűjteményt az elmúlt 40 év alatt az egyik legjelentősebb világgyűjteménnyé fejlesztettük, mind teljességét, mind a benne őrzött anyag értékét tekintve. Jelentőségét növeli, hogy a lelőhelyek közül nagyon sok már régen elpusztult vagy átalakult, s így azok eredeti élővilága már csak e minták segítségével dokumentálható.
Az egész világot reprezentáló gyűjtemény távol-keleti, afrikai és dél-amerikai anyagai mégis külön kiemelendők.

A gyűjteménycsoport alegységei

Gyűjteményvezető, kurátorok, preparátorok
Főmuzeológus: Deákné Lazányi-Bacsó Eszter
Muzeológus: Horváth Edit
Preparátorok: 

Darabszám, típusanyag
Teljes tételszám: közelítőleg 150.000 fiola, ill. tárgylemez (milliós nagyságrendű egyed)
Típusok száma: kb. 4.000 fajhoz tartozó 10.000 példány

Hozzáférés
A gyűjtemény szekrénykataszteri rendszerű nyilvántartásban van. A gyűjteményben a legtöbb csoportnál a faji szinten azonosított anyag adatai már számítógépes adatbázisokban is megtalálhatók. Ezek a helyszínen használhatók. A gyűjteményi anyagot állandó számsorrenddel ellátott tárolási egységekben (fiola/tárgylemez) kezeljük. 

A gyűjtemény munkanapokon, a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható.

A gyűjteményi anyag nagy része kölcsönözhető.  A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a megbízott muzeológusnak címezzék: Deákné Lazányi-Bacsó Eszter e-mail: lazanyi.eszter@nhmus.hu A kölcsönzési idő típusok esetében 3-6 hónap, egyéb anyagok esetében maximum 12 hónap. [link]

Helyszíni kutatásokra engedélyt [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kérjenek.