Embertani könyvtár gyarapodása 2018

Az embertani könyvtár gyarapodása

2018-10-18

Iceman photoscan : a mio padre, per avermi trasmesso la sua passione per la fotografia come speciale forma di communicazione / Samadelli Marco, Crittenden Jim (ford.),  Rollandini Francesca (ford.),  Ciola Bruno (ford.),  Chittaro Dania (ill.), München, Pfeil, [cop. 2009]

Betyárok könyve / Küllős Imola. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988

A honfoglalás története : a művelt közönség számára / Írta Borovszky Samu. Franklin-társulat, Budapest, 1894

Indul a magyar Attila földjére / Makkay János. KÖZDOK, Budapest, 1996

A magyarok krónikája / Thuróczy János ; [Ford. Horváth János]. Európa, Budapest, 1980

Az őshazától Árpád honalapításáig : tanulmánykötet a honfoglalásunk 1100. évfordulója tiszteletére / [Főszerk. Magyar Kálmán] ; [fotó: Bárdi László et al.] ; [Rajzok: Hajduné Kozma Gabriella et al.]. Magyar Nemzeti Történeti Társaság, Kaposvár, 1996

Az Árpád-kori Veszprém / Gutheil Jenő ; [Sajtó alá rend. Kredics László] ; [Utószó Fügedi Erik] ; [Foto Szepsi Szücs Levente]. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, 1977

Annales Musei historico-naturalis hungarici 2017. vol.109

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2018. vol.34 nr.3, 4.

 

2018-09-07

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2018. vol.34 nr.2.

Orvostörténeti közlemények 1997. suppl.21

Orvostörténeti közlemények 1998. vol.43 nr.158–165

Bulletin of the National Museum of Nature and Science. Series D (Anthropology) 2017. vol.43

Határtalan régészet 2017. vol.2 nr.2, 3, 4

Határtalan régészet 2018. vol.3 nr.1

Budapest régiségei 2017. vol.50

Tanulmányok Budapest múltjából 2016. vol.41

 

2018-06-20

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2018. vol.24 S1. (Special Issue)

Folia historica 2016. vol.32 (megj. 2017)

Comminicationes Archaeolocae Gungariae 2017. (megj. 2018)

Anthropology Today 2018. vol.34 nr.2.

 

2018-04-26

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2018. vol.24 nr.1.

Bericht der römisch-germanischen Komission 2014. vol.95

Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 2017. vol.147

Savaria. A Vas Megyei Múzeumok értesítője 2017. vol.39

Anthropology Today 2018. vol.34 nr.1.

 

2018-04-09

A "kettős honfoglalás" / László Gyula. Budapest, Magvető, 1986

A magyar nép táji-történeti tagolódása / Kósa László, Filep Antal. Budapest, Akadémiai, 1975

Az Egyiptomi gyűjtemény : Vezető / Oroszlán Zoltán, Dobrovits Aladár. Budapest, Országos Magyar Szépművészeti Múzeum, 1939

The Huns / E. A. Thompson. Oxford, Blackwell, 1996

Az Aranyhorda földjén / G. A. Fjodorov-Davidov. Budapest, Gondolat, 1983

Honfoglalás és régészet / Kovács László (szerk.). Budapest, Balassi, 1994

Magyar nép, magyar föld / Györffy István. Budapest, Turul, 1942

A magyarok krónikája / Thuróczy János. Budapest, Magyar Helikon, 1978

Őseink nyomában : A vándorló, honszerző és kalandozó magyarok képes krónikája / Fodor István, Diószegi György, legeza László. Budapest, Magyar Könyvklub, 1996

 

2018-02-02

Kő se mutatja helyét : A királysírok pusztulása / Buzinkay Géza. [s.l.], Corvina, [1986]

A magyar honfoglalás és előzményei / Erdélyi István. [s.l.], Kossuth, [1986]

A csákberény-orondpusztai avar kori temető / László Gyula ; Csiky Gergely, Éry Kinga, Fancsalszky Gábor, Fülöp Gyula, Pásztor Adrien, Rácz Zsófia, Szentpéteri József, Tomka Péter, Vida Tivadar és Vörös István tanulmányaival ; Szerk.: Garam Éva és Vida Tivadar. Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 2017

A magyarság keleti elemei / Györffy György. Budapest, Gondolat, 1990 [dpl.]

Gesta Hungarorum : Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről / Anonymus. Budapest, Magyar Helikon, 1977

Emberré válás : az ember biológiai és kulturális evolúciója / Gyenis Gyula, Hajdu Tamás. Budapest, Archaeolingua, 2017

Kincsek a város alatt : újdonságok a múltból : Budapest régészeti örökségének feltárása 1867 / 2005-2015 / [Koncepció és szerkesztés: Zsidi Paula]. Budapest, [Budapesti Történeti Múzeum], 2017

JRAI. Journal of the Royal Anthropological Institute 2017. vol.23 nr.4.

Archivio per l'Antropologia e la Etnologia 2016. vol.146.

Anthropology Today 2017. vol.33 nr.6.

National Geographic 1995. vol.188 no.2,4,5,6.

 

 

 

Korábbi évek gyarapodása

2017, 2016, 2015

összeállította:
© Makra Szabolcs, 2015–2018