Intézményi munkatársak

Munkatársaink
Kustár Ágnes
főmuzeológus
Embertani Tár
Arcrekonstrukciók gyűjteménye

Cím:

Budapest, VIII. Ludovika tér 2.

Postacím:

Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tár
1431 Budapest, Pf. 137

Telefon:+36 1 210-1075 / 5013
Fax:+36 1 210–1075 / 5010
E-mail:kustar_at_ant.nhmus.hu
Saját szakmai honlap:http://www.nhmus.hu/%7Ekustar

Diplomaszerzés helye, ideje, szak:

1989 - Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán biológia-rajz szakos tanári diploma. "A szilvafajták nektáriumszerkezetének vizsgálata" című szakdolgozattal az OTDK 2. díját nyerte el
1993 - Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán posztgraduális antropológus-humánbiológus egyetemi diploma. Szakdolgozata "A tiszanánai honfoglalás-kori temető embertani vizsgálata"
1993 - Budapest, SOTE I. sz. Anatómiai Intézetében anatómia záróvizsgaPosztgraduális tanulmányok:

1993 - Brno, Tempus program ösztöndíjasaként részt vett a "Human biology past and present populations" címmel szervezett 1 hetes továbbképzésen
1999 - Budapest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar PhD hallgatója, részt vesz a "Viselkedés neurobiológiája" doktori alprogramban. Doktori disszertációjának tervezett címe: "A koponya és az arc morfológiai összefüggéseinek alkalmazása az arcrekonstrukcióban"
2005 - Budapest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológia Doktori Iskolájában az Idegtudomány és Humánbiológia Program keretében PhD fokozatot szerzett. Disszertációját "Humán morfológiai variációk az arcon és a koponyán � A koponya és az arc morfológiai összefüggéseinek alkalmazása a plasztikus arcrekonstrukcióban" címmel készítette el.Munkahely, beosztás:

1989-1997 A budapesti Krúdy Gyula Általános iskolában tanított emberismeret, természetismeret, biológia, rajz, környezet és vízuális kultúra tárgyakat. Az oktatást 1992-től óraadóként végezte
1991- Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában dolgozik antropológuskéntNyelvismeret:

1991 középfokú angol nyelvvizsgaÖsztöndíj:

 • 1999-ben Az OMFB Mecenatúra pályázatán konferencia részvételi támogatást nyert (Prága, a "4th International Congress of Ales Hrdlicka" )
 • 1995-98 időszakban F017411 sz. Ifjúsági OTKA pályázat keretében a "Morfológiai jellegek és lágyrészformációk alakulásának felhasználása a plasztikus koponyarekonstrukcióban" címmel adatgyűjtést végzett a rekonstrukció módszerének fejlesztéséhez.
 • 1995-ben a Soros Alapítvány támogatásával rövid tanulmányutat tett Bázelben, Dr. Skultéty Gyula antropológusnál (Aesch, Anthropologisches Forschungsinstitut), ahol a koponyarekonstrukció módszerét tanulmányozta.


Gyűjtőutak, tanulmányutak:

 • 1998-ban a párizsi Musee de l'Homme antropológus-restaurátor munkatársánál Mario Chech-nél járt tanulmányúton. Segítségével elvégezte egy rekonstrukcióra szánt ismert személy (II. Grassalkovich Antal) rendkívül rossz megtartású koponyájának restaurálását és konzerválását.
 • 1995-96-ban három alkalommal rövid (2 hetes) tanulmányúton Bázelben volt, Dr. Skultéty Gyula antropológusnál (Aesch, Anthropologisches Forschungsinstitut), ahol a koponyarekonstrukció módszerét tanulmányozta, és a rekonstrukciók elkészítésében közreműködött (1995-ben a Soros Alapítvány támogatásával)
 • 1996-ban 1 hónapos tanulmányutat tett a washingtoni Természettudományi Múzeum Antropológiai Gyűjteményében. Az itt található Terry Collection a világon egyedülálló halotti maszk és koponyagyűjteményében, mintegy 200 egyén koponyájáról és halotti maszkjáról készített fotódokumentációt. A tanulmányút célja adatgyűjtés az arcrekonstrukció módszerének fejlesztéséhez és az igazságügyi személyazonosítás céljából készülő arcrekonstrukciók módszertanának tanulmányozása (konzultáció: Mike Taister-rel, "forensic-artist", FBI és Prof. Douglas Ubelakerrel Smithsonian Institution antropológus kurátora, Washington D.C.).


Tudományos közéleti tevékenység:

Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztálya (MBT)
European Anthropological Association (EAA)
International Association of Craniofacial Identification (IACI)
Fiatal Antropológusok Társasága (FAT)

Kongresszusok, konferenciák

 • 1993 Visegrád, "Agyafúrtak" címmel előadást tartott a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 4. konferenciáján
 • 1994 Szenna, "A Karos-eperjesszögi II.-III. honfoglalás kori temetők előzetes embertani vizsgálata" címmel előadást tartott a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 5. konferenciáján
 • 1995 Budapest, "Continuity and changes of the populations in the Carpathian Basin in the first millenium A.D.""A facial reconstruction of a 10th century man" címmel
 • 1995 Velem, a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak rendezett 6. konferenciáján előadást tartott "A koponyarekonstrukció módszere és lehetőségei" címmel
 • 1995 Xanthi (Görögország), a "Perspectives in anthropology of past and present populations" címmel rendezett nemzetközi sympoziumon előadást tartott "A facial reconstruction of a 10th century male from the Carpathian Basin" címmel (társszerző: Skultéty Gyula)
 • 1995 Budapest, "Kárpát-medencei arcok a népvándorlás korából" címmel tartott előadást a MBT Embertani Szakosztályának ülésén
 • 1995 Mályi, A Herman Ottó Múzeum szervezésében "A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei""A karosi honfoglalás-kori temetők antropológiai vizsgálata" címmel tartott előadást
 • 1996 Budapest, "A karosi temetők embertani vizsgálata" címmel előadást tartott a MBT Embertani Szakosztályának ülésén
 • 1996 Pécs, a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak rendezett 7. konferenciáján előadást tartott "Népvándorláskori arcok" címmel
 • 1996 Szeged, "Arcok a múltból" címmel, a "Honfoglaló magyarság-Árpád kori magyarság, Antropológia-Régészet-Történelem" konferencián tartott előadást
 • 1997 Veszprém, "A sorokpolányi kora Árpád-kori temető embertani képe" címmel előadást tartott a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak rendezett 8. Konferenciáján
 • 1998 Eger, "Népvándorláskori torzított koponyájú nő és férfi arcrekonstrukciója a Tolna Mözs-Iccsei dűlő lelőhelyről" címmel előadást tartott a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak rendezett 9. Konferenciáján
 • 1998 Prága-Pilsen, XIIth European Meeting of the Paleopathology Association konferenciáján "A facial reconstruction of an artificially deformed skull from the 4th-5th century in site of Mözs" című poszterrel vett részt
 • 1999 Prága, a "4th International Congress of Ales Hrdlicka" címmel rendezett konferencián "The comparison of antal Simon's facial restauration and his portrait" című poszterrel vett részt
 • 1999 Leiden, előadást tartott a leideni egyetem Anatómia Tanszékén a Barge Fórumon, "Facial reconstruction" címmel
 • 2000 Brüsszel, előadást tartott a brüsszeli Természettudományi Múzeumban rendezett "Europ@ncestors" c. workshop-on "The Gerasimov and Skultety method in facial reconstruction" címmel


Oktatói tevékenység:

 • 1999: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola negyedéves biológia szakos hallgatói részére: "Történeti embertani kutatások"
 • 1998: ELTE biológia szakos hallgatóinak: "Az arcrekonstrukció tudománytörténeti áttekintése és jövője"
 • 1997: Kaposvári Egészségügyi Főiskola humánbiológia speciálkollégiumában: "Az arcrekonstrukció módszere és gyakorlati alkalmazásai"
 • 1997: ELTE Posztgraduális képzés antropológia-humánbiológia szakos hallgatóinak: "Az arcrekonstrukció tudományos alapjai"


Kutatási terület:

Face-R
belülről: http://10.10.13.3
kivülről: http://193.224.72.252:26985/


I. Az etnogenezis embertani problémái

Eddig nyolc temető embertani anyagán végzett klasszikus embertani vizsgálatot a Kárpát-medence különböző történelmi korszakából (nem és életkor becslése, metrikus és morfológiai vizsgálatok, epigenetikus jellegek, anatómiai variációk és fejlődési rendellenességek megfigyelése, továbbá a vázcsontokon, a koponyán és a fogakon észlelhető patológiás elváltozások vizsgálata):

1. Tiszanána, honfoglalás-kor (32 sír)
2. Tiszavasvári Deákhalmi dűlő, újkőkor (11 sír)
3. Karos-Eperjesszög, honfoglalás-kor (105 sír)
4. Sorokpolány, 11. század (44 sír)
5. Baracs-Apátszállás, Árpád-kor (70 sír) (FAT keretében)
6. Vál-Plébániakert, Árpád-kor (45 sír) (FAT keretében)
7. Keszthely-Déli erődfal, Keszthely-kultúra 6-7. század (91 sír) (T. Rendes Katalinnal közösen)
8. Edelény-Borsod, Árpád-kor (77 sír) (FAT keretében)

Az embertani anyag vizsgálata során a nem és életkor meghatározásán túl, metrikus és morfológiai vizsgálatokat végzett, megfigyelte az epigenetikus jellegeket és anatómiai variációkat és fejlődési rendellenességeket. Leírta a vázcsontokon, a koponyán és a fogakon észlelhető patológiás elváltozásokat.

II. A plasztikus arcrekonstrukció

Az arcrekonstrukció készítés módszerét Dr Skultéty Gyulától, a Bázelben élő magyar származású antropológustól tanulta.

Kiállítási tevékenység

 • 2003-2005: Múlt - Jelen - Jövő - A MTM állandó kiállítás - Közreműködés a forgatókönyv írásban
 • 2003: Vándorkiállítás a múzeumról - A MTM vándorkiállítása, Közremûködés
 • 2001: A "Túl az Óperencián" című kiállításhoz grafikai terveket készítettünk. Részt vettünk az Európai kézfogások című kiállítás tervezésében.
 • 2000-ben közreműködött az "Europ@ncestors" című nemzetközi virtuális internetes kiállítás előkészítésésben (DR. Patrick Semal rendezésében, Brüsszel, Naturalis, 2000)
 • 2000: A Vasvári Múzeum helytörténeti kiállítása. Egy db Honfoglalás kori arcrekonstrukciót (Ikervár lelőhelyeiről)
 • 2000: "Aki a világot szereti" Öt db Árpád-kori arcrekonstrukció, 5 db életnagyságú emberalak elkészítése. Valamint közreműködés a rendezésben és a forgatókönyv írásában.
 • 2000: Az Embertani Tár és a Közművelődési Osztály a Kírálysír Bizottság küzreműködésével a Tavaszi Fesztivál keretében rendezte meg a "Királyi Arcok" című időszaki kiállítás elkészítésében. Közreműködés
 • 2000: "A Rudapithecustól a magyar növekedésvizsgálatokig" Kamarakiállítás a Brüsszeli Egyetem Embertani Tanszékén, az ELTE Embertani Tanszékével közösen. A kiállítás a magyarországi embertani kutatásokat mutatta be. (Időpont: 2000. január - február.) Közreműködés
 • 2000-ben részt vett a MTM "Ember és természet Magyarországon" c. kiállításához kapcsolódó interaktív CD-ROM elkészítésében, valamint arcrekonstrukciós témában 28 db fotó és a hozzátartozó kétnyelvű (angol-magyar) ismeretterjesztő szöveg megírásában
 • 1999: "Hová tűnt a sok virág?" című biodiverzitás kiállítása, az embertani egység forgatókönyve. Az emberi arc sokféleségének szemléltetésére 8-8 db kiállíási tárgyat (száj és orrtípust) készített el.
 • 1998-ban négy arcrekonstrukcióját kamarakiállításon mutatta be a Vasvári Pál Múzeum Tiszavasváriban.
 • 1997-ben "Honfoglalók Somogy megyében" című történelmi-régészeti kiállításán ugyanezt a kiállítási anyagot a Marcali Múzeumban is bemutatták.
 • 1996-ban nyolc népvándorláskori arcrekonstrukcióját a Somogy Megyei Múzeum állította ki a "Honfoglalók Somogy megyében" című történelmi-régészeti kiállításán.
 • 1996-ban egy 10. századi férfi koponyája alapján egy 5 tagú sorozatot készített, magyarázó szöveggel, amely az "Az arcrekonstrukció készítésének fázisai"-t mutatja be. Az anyag az MTM állandó kiállításán látható
 • 1996-ban részt vett az MTM "Ember és természet Magyarországon" c. kiállításának megrendezésében, továbbá a Kárpát-medence történeti embertani képét bemutató kiállítási rész forgatókönyvének megírásában, és elkészített 7 db arcrekonstrukciót.


Fontosabb publikációk:

2007
KUSTÁR, Á. & ÁRPÁS, K.: Facial reconstructions of the 18th century mummies from Vác, Hungary., 6th World Congress on Mummy Studies. February 20-24, 2007, Teguise. Program and Abstracts. p.257.

2006
KUSTÁR, Á. & ÁRPÁS, K.: Batthyány Erzsébet grófnő arcrekonstrukciója. (Die Rekonstruktion des Gesichtes der Grafin Elisabeth Batthyány).(The facial reconstruction of Elizabeth Batthyány.), In: Nagy Z. (Szerk.) A Batthyányak évszázadai - Tudományos konferencia Körmenden 2005.okt. 27-29., Körmend (The Centuries of Batthyánys's. The Scientific Conference in Körmend)

2005
KUSTÁR, Á. & ÁRPÁS, K.: A Deszk-I. számú lelőhelyről (Körös-kultúra) származó újkőkori nő arcrekonstrukciója. (The facial reconstruction of a neolithic woman from Deszk-I. site (Körös Culture))., In: Bende, L. & Lőrinczy, G. (Szerk.) Hétköznapok Vénuszai. Tanulmánykötet a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum Állandó Régészeti Kiállításának Megnyitása Alkalmából.

2004
KUSTÁR, Á.: The facial restoration of Antal Simon, a Hungarian priest-teacher of the 19th century., Journal Homo of Comparative Human Biology, (55) pp. 77-90.

2002
AYACARD, P., BÉRATO, J., MARTOS, F., KUSTÁR, Á., MACZEL, M., PÁLFI, GY. & PASQUALINI, M.: Inhumation primaire et isolée d'une tete coupée dans une tombe de l'Antiquité su la plage de la Courtade, Porquerolles, Hyéres, Var. (Inhumation of the burial site of an isolated male's skull from the Antique period from Porquerolles), In: BÉRATO, J. (éd.) Centre Archéologique du Var, 2001. Centre Archéologique du Var, Toulon, France, pp. 151-160.

2001
KUSTÁR, Á.: Szemtől szembe a kun vezérrel. A plasztikus arcrekonstrukció módszere. (Face to face with the Cuman chief. The method of plastic facial reconstruction) Archaeolingua, Budapest, pp. 337-339., 2001?, In: HORVÁTH, F. (Szerk.), A csengelei kunok ura és népe.

2000
KUSTÁR, Á., REPA, I. & BAJZIK, G.: Comparison of Anital Simon's Facial Restoration and His Portrait, Forensic Science Communications. October 2000. Vol 2 (4). Presentations at the 9th Biennial Scientific Meeting of the International Association for Craniofacial Identification Washington, DC July 24-28, 2000, Part 2

1999
KUSTÁR, Á.: Facial reconstruction of an artificially distorted skull of the 4th to the 5th century from the site of Mözs. , Int J Osteoarcheol 9: 325-332., 1999

1998
KUSTÁR, Á.: Facial reconstructions on the Vörs-Papkert B cemetery series., Z Morph Anthrop 82 (1): 13-45.

1996
KUSTÁR, Á. & SKULTÉTY, GY.: A benepusztai honfoglaláskori férfi koponyarekonstrukciója. (The facial reconstruction of the 10th century man from the site of Benepuszta), Savaria 22 (3): 179-190.


Kutatói adatbázisok:

KUSTÁR, Á. & LOMART (2000): Depo Arcreko 1.0. szoftver (Depo Arcreko 1.0. software), Lomart BT, Szombathely.

KUSTÁR, Á. & LOMART (2004): Depo Arcreko 1.1. szoftver (Depo Arcreko 1.1. software), Lomart BT, Szombathely.