Könyvtári szabályzat

Nyitva tartás

 • Hétfőtől csütörtökig: 9.00-től 16.00-ig
 • ​Pénteken: 9-12-ig

A könyvtár szolgáltatásai

 • helyben olvasás - az állományfeltáró eszközök, a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek, az előfizetett adatbázisok használata,
 • online dokumentumszolgáltatás,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • másolatkészítés (szkennelés, illetve xerox),
 • a szakirodalomból és az internetes információforrásokból tájékoztatás,
 • múzeumi kiadványok értékesítése.

Helyben olvasás

 • Könyveinket és folyóiratainkat olvasóink kérőlapok kitöltésével, illetve e-mail küldésével kérhetik.
 • Más épületeinkben elhelyezett dokumentumokra esetenként 2-3 napot várni kell.
 • Megkönnyíti a dokumentumszolgáltatást, ha a könyvtárunkban olvasni szándékozó
 • e-mailben kéri a könyvek előkészítését.
 • Más hazai könyvtárban megtalálható dokumentumot könyvtárközi kéréssel megkérjük az olvasó számára.
 • A beérkezett dokumentumokról az olvasószolgálat elektronikus úton értesíti az olvasót.

Online dokumentumszolgáltatás

 • A pontos hivatkozást e-mailben kell megküldeni az olvasószolgálatnak.
 • A gyűjteményünkben megtalálható műről szkennelt másolatot készítünk, általában 150 dpi, szürke árnyalatos beállítással.
 • Ha ennél nagyobb minőségben, nem oktatási-kutatási céllal kérik a szkennelést, azt engedélyeztetni kell.
 • A digitalizált oldalakat szerverről lehet letölteni.
 • A kérés elkészültéről – a hozzáféréshez szükséges kódot is tartalmazó – e-mailben értesítjük olvasónkat.

Másolatszolgáltatás

 • Szkennelés minden könyvtári dokumentumról készülhet, ha nem sérül a szerzői jog, illetve a múzeum tulajdonosi jogai.
 • Szkennelés a könyvtári dokumentumoknak csak egy-egy részletéről kérhető.
 • Azon dokumentumokról, amelyek nem tartoznak könyvtárunk gyűjteményébe, nem áll módunkban másolatot készíteni.
 • Csak olyan műről készítünk xerox másolatot, amelynek állapota ezt lehetővé teszi.
 • A másolás díja:
 • szkennelés - 100 oldalig - ingyenes
 • xeroxmásolat, nyomtatás – 20 Ft/oldal,
 • CD- vagy DVD-írás – ha szükséges – 200 Ft,
 • a szolgáltatás ellenértékét a könyvtár házipénztárába kell befizetni, amelyről számlát vagy nyugtát állítunk ki.

Olvasótermi szabályok

 • Az olvasó az olvasóteremben használt dokumentumokért teljes anyagi felelősséggel tartozik, azok gondos kezelésére kötelezettséget vállal.
 • Az olvasó köteles tiszteletben tartani a szerzői jogi szabályokat. A szerzői jog megsértése esetén a felhasználó közvetlenül a szerzői jog jogosultjával kerül jogviszonyba.
 • A könyvtári számítógépeknek a tájékoztatás céljaitól eltérő használata és a gép beállításainak megváltoztatása tilos.
 • Az olvasó köteles az olvasóteremben táskáját, kabátját az olvasószolgálatos által megjelölt, elkülönített helyen tartani. Ha kutatásához saját könyveit is használni kívánja a könyvtárban, azokat be kell mutatnia az olvasószolgálatosnak.
 • Az olvasóteremben étkezni, mobiltelefont használni nem lehet.

Állományvédelem

 • Muzeális értékű, illetve egyéb szempontból védettnek minősülő könyvek vagy kéziratok helyben olvasásához külön erre a célra rendszeresített kérőlapot kell kitölteni.
 • A dokumentumok megtekintése csak a könyvtáros jelenlétében lehetséges.
 • Jegyzeteléshez e dokumentumoknál csak ceruza használható, cérnakesztyű viselése kötelező, a kötetekre, metszetekre semmit sem szabad helyezni, tilos rákönyökölni, a szorosabb kötésűeket szétfeszíteni, az illusztrációkat bármilyen módon másolni.

Múzeumi kiadványok értékesítése

 • Az MTM által kiadott könyveket és folyóiratokat a könyvtári nyitva tartás ideje alatt lehet személyesen megvásárolni.
 • A könyvtár honlapján keresztül küldött e-maillel vagy telefonon lehet kérni a kötetek előkészítését.
 • A dokumentumok ellenértékét készpénzzel lehet kiegyenlíteni a könyvtár házipénztárában, amelyről a vásárló számlát vagy nyugtát kap.
 • Postai küldés esetén az átutalásos számlát az MTM Gazdasági Igazgatósága állítja ki, a könyvtár a befizetési bizonylat másolatának beérkezése után küldi el a könyvet.