Buzár Ágota

Beosztás: 
Általános és közművelődési főigazgató-helyettes / muzeológus osztályvezető
Szervezeti egység: 
Főigazgatóság / Embertani Tár
Gyűjtemény: 
Poszt-pleisztocén gyűjtemény
Cím: 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: 
+36-1-210-1075 / 5008
Email: 
buzar.agota@nhmus.hu
Honlap: 
*
Tudományos fokozat: 
*
Kutatási terület: 

Történeti korokban élt népességek klasszikus embertani vizsgálata

Aktuális kutatások: 

Pest török hódoltság kori temetőjének (Budapest, V. kerület, József nádor tér) antropológiai vizsgálata

Részvétel az Árpád-ház projektben

Vörsi temetők embertani vizsgálata

Tatárjárás kori embertani anyag vizsgálata

Trepanációk vizsgálata

 

Kiállítási tevékenység: 

2018 – Anyának lenni... Kor- és kórtörténetek. Semmelweis emlékkiállítás (MTM)

2016 – Szóra bírt csontjaink. Időszaki nemzetközi kiállítás (MTM)

2014 – Múmiavilág. Időszaki kiállítás (MTM)

Fontosabb publikációk: 

Buzár Á., Bernert Zs. (2018): Bugac-Felsőmonostor- Csitári tanya és Kiskunmajsa-Jonathermal tatárjárás kori lelőhelyek csontmaradványainak embertani vizsgálata. Archaeologiai Értesítő 143 (2018) 203–213 Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018

Buzár Á., Bernert Zs. (2018): Ózd-Center és Szentsimon-Kenderföldek urnasírjainak antropológiai vizsgálata. – in: Horváth Tünde: Ózd csodálatos földje. A Baden kultúra Ózd-Piliny variánsa Északkelet-Magyarországon. – Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2018.

Buzár Á., Bernert Zs. (2018): A Balaton déli partjáról előkerült honfoglalás kori magányos lovas temetkezések embertani elemzése. in: Két világ határán. Szerk.: Szentpéteri József – Varga Máté, Kaposvár, 2018.

Buzár Á., Bernert Zs. (2017): Anthropological analysis of grave 118 found in mound “D” at Dunakeszi-Székesdűlő. Крым в сарматскую эпоху (II в. до н. э. - IV в. н. э.). III. Симферополь: Наследие тысячелетий.

Buzár Á., Bernert Zs. (2017): Delphi út lelőhelyről előkerült maradványok antropológiai vizsgálata.

Buzár Á., Bernert Zs. (2018): Tatárjárás kori emberi csontmaradványok vizsgálata. – Annales Musei Historici-Naturales, 2018. leadott kézirat