Kiss Krisztián

Beosztás: 
segédmuzeológus
Szervezeti egység: 
Embertani Tár
Gyűjtemény: 
Poszt-Pleisztocén népességek csontvázgyűjtemény, Török Aurél Gyűjtemény
Cím: 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 
H-1083 Ludovika tér 2, Budapest, Hungary
Telefon: 
*
Email: 
kiss.krisztian@nhmus.hu
Honlap: 
*
Tudományos fokozat: 
*
Kutatási terület: 

Biológiai antropológia; Paleopatológia; A Kárpát-medence népességeinek populációtörténete

Aktuális kutatások: 

A Kárpát-medence népességeinek populációtörténete és paleopatológiai vizsgálata (6.-16. sz)

A középkori Magyarország keleti eredetű népességeinek embertani vizsgálata

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

2019- Paleoradiológia workshop (Téli iskola), Zágráb, Horvátország

Múzeumpedagógiai tevékenység: 

2019.02.28.: Tárvezetés az Embertani Tárban gimnazisták számára (13 fő)

Ismeretterjesztési tevékenység : 

Kiss, K. (2019): Könnycsepptől a parányokig. Élet és Tudomány, 47, 1478–1479.

Kiss, K. (2019): Anatómiai újdonság a vázrendszerből- Rejtett alagutak a csontokban. Élet és Tudomány, 21, 646–648.

Kiss, K. (2019): Múlt, Jelen és Jövő egy (leendő) antropológus szemével. Stefánia konferencia, ME-EK, Miskolc, 2019.05.03.

Kiss, K. (2018): Fogak és csontok- fénymikroszkópos technikák a múlt vizsgálatában. Élet és Tudomány, 41, 1295–1297.

Kiss, K. (2018): Dr. Csont a valóságban- csontvizsgálat testközelből. Előadás.  Középiskolások Szabadegyeteme, Csemő, 2018.06.23-29.

Fontosabb publikációk: 

Kiss, K., Szeniczey, T., Karlinger, K., Mészáros, Kis, Zs., Szvák, E., Marcsik, A., Buczkó, K., Sklánitz, A., Szabó, L., Szőke, B., M., Hajdu, T. (2019): Kehida-Fövenyes 8–9. századi népességének történeti embertani vizsgálata. Anthrop. Közl. 60; 3–26. (2019) DOI: 10.20330/AnthropKozl.2019.60.3

Szeniczey, T., Marcsik, A., Ács, Zs., Kiss, K., és mtsai. (2019): Hyperostosis frontalis interna in ancient populations from the Carpathian Basin – a possible relationship between lifestyle and risk of development. Int. J. Paleopathol. 24, 108–118.

Marciniak, S., Bergey, C., M., Silva, A., M., Kiss, K., Hajdu, T., Wahl, J. és mtsai. (2019): The biological impact of the agricultural transition on human stature: evidence from ancient DNA and osteological data. Evolution 2019, Providence, Rhode Island. 2019. június 21-25.

Marciniak, S., Bergey, C., M., Silva, A., M., Kiss, K., Hajdu, T. és mtsai. (2019): The biological impact of the agricultural transition on human stature: evidence from ancient DNA and skeletal data. 47th Annual Meeting of Canadian Association for Physical Anthropology. Banff, Alberta. 2019. október 23-26.

Marciniak, S., Bergey, C., M., Silva, A., M., Kiss, K., Hajdu, T. és mtsai. (2019): Investigating human stature variation in prehistory with per-individual ancient DNA and osteological data. The 88th Annual Meeting of the American Association of Physical Anthropologists. Cleveland. 2019. március 28.

Kiss, K., Szeniczey, T., Karlinger, K., Mészáros, Kis, Zs., Szvák, E., Marcsik, A., Buczkó, K., Sklánitz, A., Szabó, L., Szőke, B., M., Hajdu, T. (2019): Multidisciplinary anthropological analysis of human remains from the Late Avar Period Kehida-Fövenyes site. IIIrd Conference of the ‘Török Aurélʼ Anthropological Association, Marosvásárhely, 2019. október 11-13. Marosvásárhely, Románia.

Kiss, K., Szeniczey, T., Karlinger, K., Mészáros, Kis, Zs., Szvák, E., Molnár, E., Marcsik, A., Sklánitz, A., Szabó, L., Dallos, Zs., Kovács Kis, V., Buczkó, K., Hajdu, T. (2018): A possible case of metastatic cancer from Kehida-Fövenyes (7th-8th century A.D.) 22nd European Meeting of the Paleopathology Association. 2018. augusztus 28- szeptember 1. , Sheraton Hotel, Zagreb, Croatia

Kiss, K., Zádori, P., Szeniczey, T., Biró, G., Lelovics, Zs., Bernert, Zs., Balassa, T., Molnár, E., Marcsik, A., Majerik, V., Horváth, K., Repa, I., Hajdu, T. (2017): Healed fractures of posterior skullbase from Iron Age (4th-3rd century B.C.). In: Gál Szilárd Sándor (szerk.) IInd Conference of the Török Aurél Anthropological Association. Past and Present of Biological Anthropology. The Heritage of Török Aurél's Oeuvre.  Marosvásárhely, Románia, 2017. október 13-15.

Hajdu, T., Marcsik, A., Szeniczey, T., Kiss, K., Bernert, Zs., Zádori, P., Buczkó, K., Dallos, Zs., Dódony, I., Takács-Vellai, K., Molnár, E. (2017): Paleooncological research on historical populations from the Carpathian Basin “Homines, Funera, Astra” - Death and Children from Prehistory to Middle Ages, Alba Iulia. 2018. október  15-18.

Szeniczey, T., Karlinger, K., Mészáris Kis, Zs., Szvák, E., Sklánitz, A., Szabó, L., Kiss, K., Rácz, I., Hajdu, T., Marcsik, A. (2018): New possible case of spinal tuberculosis in an osteoarcheological sample from 6th-7 th centuries (Avar Age) in Hungary (Transdanubia, Kölked Feketekapu „A”). 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, Sheraton Hotel, Zagreb, Croatia. 2018. augusztus 28- szeptember 1.

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10071711&view=simpleList

https://www.researchgate.net/profile/Krisztian_Kiss5