Bauer Norbert

Beosztás: 
főmuzeológus
Szervezeti egység: 
Növénytár
Gyűjtemény: 
Herbarium Carpato-Pannonicum
Cím: 
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Levelezési cím: 
H-1431 Budapest, Pf. 137.
Telefon: 
+36-1-210-1330
Email: 
bauer@bot.nhmus.hu
Tudományos fokozat: 
PhD
Kutatási terület: 
Edényes növények florisztikája Magyarországon és a Kárpát-medencében
Vegetációkutatások Közép-Európában
Természetvédelmi kutatások, biodiverzitás-monitorozás Magyarországon
Aktuális kutatások: 
A Bakony-vidék és környéke flóra- és vegetációkutatása
Szárazgyepek felmérése, osztályozása, rendszerezése, növényföldrajzi kapcsolatainak feltárása
Vegetációmonitorozás az Eastern-Bakony LIFE07 NAT/H000321 projekt keretében
Gyűjtőutak és tanulmányutak: 
2014, 2013, 2011: Románia
2009, 2008: Horvátország
Kiállítási tevékenység: 
A Bakony-vidék és környéke flóra- és vegetációkutatása
Szárazgyepek felmérése, osztályozása, rendszerezése, növényföldrajzi kapcsolatainak feltárása
Vegetációmonitorozás az Eastern-Bakony LIFE07 NAT/H000321 projekt keretében 2014, 2013, 2011: Románia
2009, 2008: Horvátország 2000–2002: növényszervezettan, Veszprémi Egyetem, Botanikai Tanszék , Veszprém
1998–1999: növényrendszertan gyakorlatok, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Növénytani Tanszék, Szombathely 2014: A Keszthelyi-hegység természeti és turisztikai értékei (állandó), Bakonyerdő Zrt. Természet Háza Látogatóközpont, Gyenesdiás (kiállításrendezés, forgatókönyvírás, kiviteli tervezés)
2014: A Kárpát-medence élőhelyei és vadfajai, Vizes élőhelyeink és halfajaink, Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum, Hatvan (kiállításrendezés, forgatókönyvírás) 
2013: Grundl Ignác emlékkiállítás, Dorogi Galéria, Dorog (kiállításrendezés, forgatókönyvírás) 
2013: A Velencei-hegység és a Velencei-tó környékének élővilága (állandó), Vadex Zrt., Pákozd (szakmai rendezés, forgatókönyvírás) 
2012: Leltárba véve: 9 625 847 tárgy – egy élő nemzeti természetrajzi gyűjtemény, MTM, Budapest (szakmai rendezés, forgatókönyvírás) 
2011: Sokszínű Élet – Felfedezőúton Magyarország tájain, MTM, Budapest (szakmai rendezés, forgatókönyvírás) 
2006: Ezerarcú Balaton (állandó), Fonyódi Múzeum (kiállításrendezés, forgatókönyvírás)
Múzeumpedagógiai tevékenység: 
2014: Oktatóherbárium összeállítása a Vadászati Múzeum (Hatvan) részére Interaktív fafajhatározó – Magyarország legfontosabb honos és ültetett fafajai
Ismeretterjesztési tevékenység : 
2010–2013: Önálló programmal való részvétel a Múzeumok Éjszakáján, bemutatók tartása hasonló múzeumi rendezvényeken Gyűjteményi bemutatók érdeklődők számára (alkalmanként)
Fontosabb publikációk: 
BAUER N., ILOSVAY GY. & KENYERES Z. 2013: A Balaton és a Bakony-vidék természetrajzának kutatói és ismertetői. Természetkutatók kislexikona a XVI. századtól napjainkig. – Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 308 pp.

BAUER N. 2011: Vicia dalmatica A. Kerner in Hungary. – Studia Botanica Hungarica 42: 125–134. 

BAUER N., KENYERES Z., TÓTH S., SÁRINGER-KENYERES T. & SÁRINGER GY. 2011: Connections between the vegetation pattern and the pattern of the mosquito larval assemblages. – Biologia 66(5): 877–885. 

BAUER N., MITIĆ B. & SOMLYAY L. 2011: Viola collina Besser in Croatia. – Natura Croatica 20(2): 443–448. 

ANSELL S.W., STENØIEN H. K., GRUNDMANN M., SCHNEIDER H., HEMP A., BAUER N., RUSSELL S. J. & VOGEL J. C. 2010: Population structure and historical biogeography of European Arabidopsis lyrata. – Heredity 105(6): 543–553. 

SOMLYAY L. & BAUER N. 2010: Nomenclatural and taxonomic notes on two eastern taxa of the Primula auricula complex. – Biologia (Bratislava) 65(5): 784–788. 

ILLYÉS E., BAUER N. & BOTTA-DUKÁT Z. 2009: Classification of semi-dry grassland vegetation of Hungary. – Preslia 81: 239–260. 

BAUER N., SZABÓ I. & FUTÓ J. 2008: Distribution of Primula auricula L. in the Transdanubian Mountains (Hungary) – with a new record: Rezi: Meleg-hegy (Keszthely-Mts.) – Acta Botanica Hungarica 50(3–4): 237–256. 

BAUER N., LŐKÖS L. & PAPP B. 2008: Distribution and habitats of Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen in Hungary. – Studia botanica hungarica 39: 113–138. 

BAUER N. & KENYERES Z. 2007: Seasonal changes of microclimatic conditions in grasslands and its influence on orthopteran assemblages. – Biologia (Bratislava) 62(6): 742–748.

Publikációs lista (scientific publications)