Pifkó Dániel

Beosztás: 
főmuzeológus
Szervezeti egység: 
Növénytár
Gyűjtemény: 
Herbarium Carpato-Pannonicum
Cím: 
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Levelezési cím: 
H-1431 Budapest, Pf. 137.
Telefon: 
+36-1-210-1330
Email: 
pifko@bot.nhmus.hu
Kutatási terület: 
Virágos növények: florisztika a Kárpát-medencében és a Balkánon (Albánia)
A Chamaecytisus nemzetség taxonómiai kutatása
Botanikatörténet
Aktuális kutatások: 
A Chamaecytisus nemzetség (Leguminosae) taxonómiai revíziója (Pifkó Dániel)
Albánia flórakutatása (Barina Zoltán, Pifkó Dániel)
Gyűjtőutak és tanulmányutak: 
2004–2014: Albánia (30 út)
2012: Oroszország: Volga-delta
2008–2013: Ukrajna (6 út)
2006: Bulgária
2003–2004: Szerbia, Montenegró (2 út)
Kiállítási tevékenység: 
2006: Aki elment a világ túlsó oldalára. Bíró Lajos Emlékkiállítás, MTM, Budapest (szakmai rendezés)
Múzeumpedagógiai tevékenység: 
2000–2011: Feichtinger Sándor botanikai verseny szervezése
Fontosabb publikációk: 
BARINA Z., RAKAJ M., SOMOGYI G., ERŐS-HONTI ZS. & PIFKÓ D. 2014: The alien flora of Albania: history, current status and future trends. – Weed Research 54(2): 196–215.

BARINA Z., RAKAJ M. & PIFKÓ D. 2013: Contributions to the flora of Albania, 4. – Willdenowia 43: 165–184. 

PIFKÓ D. & SHEVERA M. 2013: Proposal to conserve Cytisus podolicus (Chamaecytisus podolicus) against Cytisus bucovinensis, and Cytisus blockianus (Chamaecytisus blockianus) against Cytisus kerneri and C. marilauni (Leguminosae). – Taxon 62(1): 181–183. 

PIFKÓ D. & BARINA Z. 2011: Chamaecytisus leiocarpus (A. Kern.) Rothm. – In: GREUTER W. & RAAB-STRAUBE E. VON (szerk.): Euro+Med Notulae, 5. (Notulae ad floram euro-mediterraneam pertinentes 27). Willdenowia 41(1): 130–131. 

PIFKÓ D. 2009: Schur’s Cytisus taxa. – Studia botanica hungarica 40: 143–163. 

BARINA Z. & PIFKÓ D. 2007: Botanikai kutatások a Visegrádi-hegységben. – Kitaibelia 12(1): 9–25. 

PIFKÓ D. 2007: Kitaibel’s Cytisus taxa. – Studia botanica hungarica 38: 11–32. 

PIFKÓ D. & PAPP L. 2006: Adatok a hazai Chamaecytisus-fajok ismeretéhez III. Chamaecytisus rochelii (Wierz.) Rothm. Magyarországon. – Flora Pannonica 4: 121–130.