Puskás Gellért

Beosztás: 
muzeológus
Szervezeti egység: 
Állattár
Gyűjtemény: 
Kisebb rovarrendek gyűjteménye
Cím: 
1088 Budapest, Baross u. 13.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: 
+36 1 267-7100 / 120
Email: 
puskas.gellert@nhmus.hu
Kutatási terület: 

Egyenesszárnyú rovarok (Orthoptera): faunisztika, biogeográfia, taxonómia, ökológia és természetvédelmi biológia

Aktuális kutatások: 

A Kárpát-medence és a Balkán Orthopterafaunája 
Felhagyott mezőgazdasági területek Orthopteraegyütteseinek kialakulása és időbeli dinamikája
Különböző élőhelyhasználati módok hatása az egyenesszárnyúakra, mint jelentős természetvédelmi értékkel bíró gerincesek táplálékforrására

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

2014: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Románia
2013: Albánia, Horvátország, Románia
2012: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia
2011: Albánia, Bulgária, Horvátország, Románia
2010: Albánia, Románia
2009: Macedónia
2008: Horvátország
2007: Horvátország, Románia
2006: Bulgária, Macedónia

Múzeumpedagógiai tevékenység: 

„Műhelytitkok” programsorozat

Ismeretterjesztési tevékenység : 

PAULOVKIN A., PUSKÁS G. & MERKL O.: “Manógyűjtemény” őrzi az idei év furcsa viselkedésű rovarát. (Insect of the Year 2012 and the mantis collection of the Hungarian Natural History Museum.) – MúzeumCafé 6(6): 45–47.

Fontosabb publikációk: 

SZÖVÉNYI G., PUSKÁS G. & ORCI K. M. 2012: Isophya nagyi, a new phaneropterid bush-cricket (Orthoptera: Tettigonioidea) from the Eastern Carpathians (Caliman Mountains, North Romania). – Zootaxa 3521: 67–79. 

SZÖVÉNYI G. & PUSKÁS G. 2012: A contribution to knowledge concearning the Orthoptera fauna of the Slavonian Rangeland (NE Croatia) with the first record of some species in Croatia. – Natura Croatica 21(2): 403–418. 

KIM T. W. & PUSKÁS G. 2012: Check-list of North Korean Orthoptera based on the specimens deposited in the Hungarian Natural History Museum. – Zootaxa 3202: 1–27. 

NAGY A., KISFALI M., SZÖVÉNYI G., PUSKÁS G. & RÁCZ I. A. 2010: Distribution of Catantopinae species (Orthoptera: Acrididae) in Hungary. – Articulata 25(2): 221–237. Pdf

SZÖVÉNYI G., PUSKÁS G. & NAGY B. 2010: A váci Naszály hegy egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának értékelése. (Evaluation of the orthopteroid fauna of Mt Naszály, Hungary.) – In: PINTÉR B. & TÍMÁR G. (eds): A Naszály természetrajza. Tanulmánygyűjtemény (A natural history of Mt. Naszály, Hungary.) Rosalia (A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei) 5. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 501–520. Pdf

KOLICS B., NAGY B., KONDOROSY E., PUSKÁS G. & MÜLLER T. 2008: A fűrészlábú szöcske (Saga pedo Pallas, 1771) életciklusa és magyarországi előfordulása. (The life cycle of Saga pedo Pallas, 1771 and its distribution in Hungary.) – Állattani Közlemények 93(1): 39–52. 

NAGY B. & PUSKÁS G. 2007: A Stenobothrus eurasius (Orthoptera: Acridoidea) előfordulása és élőhelyi jellegzetességei a Kárpát-medencében. (Occurrence and habitat characteristics of Stenobothrus eurasius (Orthoptera: Acridoidea) in the Carpathian Basin.) – Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis – A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 24: 35–57. 

SZÖVÉNYI G., NAGY B. & PUSKÁS G. 2007: A Mecsek egyenesszárnyú rovar (Orthoptera) faunája és együttesei (The Orthoptera fauna and assemblages of Mecsek Mountains (SW Hungary).) – In: FAZEKAS I. (ed.): A Mecsek állatvilága 2. Acta Naturalia Pannonica 2. Regiografo, Pécs, pp. 73–106. 

NAGY B., SZÖVÉNYI G. & PUSKÁS G. 2003: A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület egyenesszárnyú rovarairól (Orthoptera). (Grasshoppers (Orthoptera) of the Látrány Puszta Nature Conservation Area (W Hungary).) – Natura Somogyiensis 5: 99–112.

Publikációs lista (scientific publications)