Topa Boglárka Anna

Beosztás: 
muzeológus
Szervezeti egység: 
Ásvány- és Kőzettár
Gyűjtemény: 
Ásvány- és Kőzettár
Cím: 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: 
+36-1-210-1075 / 2211
Email: 
topa.boglarka@nhmus.hu
Kutatási terület: 

Mangán ásványok vizsgálata (mangán-oxidok/oxihidroxidok ásványtana, geokémiai tulajdonságaik és szerepük különböző oxidációs állapotú környezetekben)

Aktuális kutatások: 

Az úrkúti mangántelep ásványtani és genetikai vizsgálata

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

Tanulmányutak
2013: Olaszország (Nápoly) 
2009: Görögország (Chania, Kréta), 
Gyűjtőutak
2011: Románia, Szerbia 
2011szeptember: Szlovákia 

Fontosabb publikációk: 

TOPA B.A., TÓTH E., WEISZBURG T. & ZAJZON N. 2013: Természetes amfibol azbeszt kockázat a Kárpát-medencében. – In: ZÁKÁNYI B. & FAUR K.B. (szerk.): IX. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2013. június 13–15. Miskolc. Konferencia kiadvány, Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar, Miskolc, pp. 299–304.