Vendégkutatóinkról

A Balkán-félsziget Allium fajainak taxonómiai vizsgálata

 

Dr. Goran Anackov, az újvidéki Természettudományi Egyetem Biológiai és Ökológiai Tanszékének egyetemi docense, 2013 decemberében látogatott intézményünkbe 5 napra, a Synthesys Program keretében. A kutató jelentős kemotaxonómiai és florisztikai eredményeket ért el az elmúlt másfél évtizedben, számos növényökológiai és botanikai vizsgálatokról szóló előadást tartott és különös figyelmet fordított a természetvédelmi projektekre.

 

A kutatás alapja

Az Allium L. nemzetségnek számos faja endemikus a Balkán-félszigeten és a terület változatosságának köszönhetően magas a további előforduló fajok száma is. Sok az újonnan leírt faj és számos korábban leírt név tartalma, illetve kapcsolatai tisztázatlanok, esetenként pedig hibridizáció is előfordul a nemzetségen belül. A területre vonatkozó szakirodalom elavult és számos csoportot nem vesz figyelembe. A Balkán-félszigeten előforduló Allium fajok taxonómiájának és nevezéktanának tisztázásához elengedhetetlen a típuspéldányok vizsgálata, melyek nagy számban fordulnak elő a Magyar Természettudományi Múzeum herbáriumaiban.

Amiért az intézményünket választotta

Dr. Goran Anackov célja múzeumunk herbáriumainak áttekintése volt, mivel intézményünk virágosnövény-gyűjteményei kiemelkedően reprezentálják a Balkán flóráját. Elsősorban a további vizsgálatokat megalapozó típuspéldányok és eredeti anyagok vizsgálatát tűzte ki célul, valamint az Allium guttatum, Steven; A. paniculatum L. és A. saxatile M. Bieb fajkomplexek rendszertanának vizsgálatához keresett összehasonlító anyagokat.

Teljesítmény és értékelés

A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményeinek vizsgálata lehetővé tette a kutató számára a Balkán-félszigeten előforduló Allium saxatile fajkomplexen végzett tanulmányai befejezését. Az A. paczoskianum Tuzson mintáinak elemzései által kapott adatok további vizsgálatok tárgyát képezik. Ezenkívül számos példányt nézett át a Codonoprasum csoportból, amelyek segítségével az A. flavum L., A. carinatum L. és A. fuscum Waldst et Kit. faj alatti taxonjainak és az A. serbicum Pančić problémás státuszának tisztázásában ért el eredményeket.

Dr. Goran Anackovot Dr. Barina Zoltán, a Növénytár Herbarium Carpato-Pannonicum gyűjteményének vezetője látta vendégül. Intézményünkben eltöltött idejét eredményesen zárta, a múzeumi gyűjteményeket, felszereltséget, a kollégák szakmai tudását kiválóra értékelte, hozzáállásukat és segítőkészségüket külön kiemelve ajánlja múzeumunkat más kutatók figyelmébe.