laborvezető (biológus)

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest
Molekuláris Taxonómiai Laboratórium

laborvezető (biológus)

munkakör betöltésére.

Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy 2020. július 1. napjától a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdése szerint 2020. július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor. Ennek megfelelően a pályázat nyertesével a munkáltató munkaviszonyt fog létesíteni.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (3 hónap sikeres próbaidő után)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Feladat: A múzeum Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumának rendeltetés szerinti működtetése

– A laboratórium műszaki állapotának, üzemképességének figyelemmel kísérése, műszerek rendszeres karbantartása, műszaki berendezések állagmegóvása, működésének biztosítása, műszerbeszerzés kezdeményezése;

– A munkavégzés laboratóriumi és személyi feltételeinek megszervezése, annak szakmai felügyelete;

– A laboratóriumi fogyóeszközök vegyszerek beszerzése és a laboratórium pénzügyi nyilvántartásának követése;

– Az egyes tudományos kutatási feladatok ellátása, irányítása; szakmai kapcsolattartás a múzeumi szakemberekkel és együttműködő külső intézményekkel valamint bérmunkát igénylőkkel;

–  Gondoskodik az elvégzett laboratóriumi munka dokumentálásáról, jegyzőkönyvek készítéséről;

– A laboratóriumban folyó bérmunkához kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (árajánlatok, megrendelések, szerződések, pénzügyi nyilvántartás követése);

–  Gondoskodik a vizsgált minták leltárba vételéről és a vizsgálati jegyzőkönyvek megőrzéséről;

–Igény esetén vendégkutatók fogadása, azok szakmai munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

 

Pályázati feltételek:

 •  Cselekvőképesség
 •  Büntetlen előélet
 • Szakirányú felsőfokú végzettség: biológus, biomérnök, molekuláris biológus
 •  Alapvető molekuláris biológiai technológiákban való jártasság
 • Legalább közepes szintű angol nyelvtudás, írásban és szóban
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, szakirányú szoftverek)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  Több éves laboratóriumi tapasztalat, egyéb szakirányú tapasztalat
 •  Természettudományos gyűjteményi munkában tapasztalat
 •  szakmai kommunikációképes angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 •  Pontos, önálló munkavégzés
 •  Megfelelő problémamegoldó képesség
 •  Csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 01.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gubányi András nyújt, a 06 30 141 0568-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021 02.07.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.