Állások

                     

     

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Természettudományi Múzeum 
Könyvtár

Raktárkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állományrendezés, a raktári rend fenntartása, tömeges könyvmozgatás, listák készítése, szkennelés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, érettségi,

•         Angol nyelv alap szintű nyelvtudás,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         büntetlen előélet,

•         nagyfokú munkabírás,

•         önálló munkavégzés,

•         precizitás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

 

•         szkennelési gyakorlat,

•         könyvtári gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz,

•         iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Matuszka Angéla részére a matuszka.angela@nhmus.hu E-mail címen keresztül

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nhmus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 31. LINK

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.