Központi Könyvtár

Kedves Olvasóink!
Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart. Köszönjük a megértésüket.


Kedves Olvasónk!

Könyvtárunk az állat- és növénytannal, az ásványtannal, az őslénytannal és az embertannal kapcsolatos tudományos szakirodalmat gyűjti. Gyűjteményünk közel 300 000 kötetből áll, ennek nagyobb része folyóirat, a kurrens folyóiratok száma: 500.

Kereséséhez segítséget könyvállományunkon kívül adatbázisaink felhasználásával nyújtunk. A természettudomány-történettel, vadászattal kapcsolatos kutatásait különgyűjteményeink gazdag anyagának szolgáltatásával támogatjuk.

Gyűjtőköri területeink:

Általános biológia, állatrendsze­rtan, növényrendszertan, őslénytan, ásványtan, embertan, állat- és növényföldrajz, muzeológia, tudománytörténet.

Kiadványaink

A Múzeum saját kiadványait webshopunkon keresztül is megvásárolhatják.

Várjuk könyvtárunkban!