Kiállításépítő szakember

Magyar Természettudományi Múzeum - Budapest

Kiállításrendezési Osztály

pályázatot hirdet

kiállításépítő szakember

munkakör betöltésére.

 

Határozatlan idejű munkaviszony (4 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Kiállítások elkészítésében, installációk, műtárgyak mozgatásában, szállításában, karbantartásában, összeállításában, festésben, szerelésben való részvétel a múzeum saját telephelyein, valamint igény szerint vidéken. Gépjárművezetés.

Munkabér és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú végzettség
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Installáció készítés területén szerzett szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Fizikai terhelhetőség
 • Jó kézügyesség,
 • Önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail cím megjelölésével),
 • motivációs levél a fizetési igény megjelölésével,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani),
 • minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart,
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 16.

A legjobb pályázók személyes meghallgatására is sor kerül. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatoknál az általános és közművelődési főigazgató-helyettes javaslata és véleményének figyelembevételével, a munkaviszony létesítéséről az MTM főigazgatója dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzár Ágota főigazgató-helyettes nyújt, a 06 30 202 5510 es telefonszámon.

Elektronikus úton az allas@nhmus.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: kiállításépítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 20.