Balkán kutatás

  English

Történeti áttekintés

A Balkán jelentősége

A Balkán-félsziget állat- és növényvilágának lenyűgöző fajgazdagsága és a kizárólag itt előforduló bennszülött fajok magas aránya miatt egyike Földünk ismert biodiverzitási "forrópontjainak". Azoknál a csoportoknál, ahol az állatok terjedőképessége korlátozott és/vagy mozaikosan előforduló speciális biotópokhoz kötöttek, különösen magas az endemikus fajok aránya. A mészkőterületek nagy kiterjedésének köszönhetően a karsztformációkhoz (barlangokhoz, karsztforrásokhoz, csupasz sziklafalakhoz) kötődő felszíni és felszín alatti faunája világviszonylatban is páratlan.
Olvass tovább >>

Expedíciók
Közreműködők
Publikációk
Leírt fajok