Bernert Zsolt

Beosztás: 
Főigazgató (2019-) / főmuzeológus
Szervezeti egység: 
Főigazgatóság / Embertani Tár
Gyűjtemény: 
Poszt-pleisztocén gyűjtemény / Avar kor
Cím: 
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Email: 
bernert.zsolt@nhmus.hu
Tudományos fokozat: 
MsC
Kutatási terület: 

Különböző történeti korokban élt népességek klasszikus embertani analízise

Aktuális kutatások: 

1. Budapest és Pest megye honfoglalás kori és kora Árpádkori népességének embertani vizsgálata
2. Budapest területén feltárt középkori temetők antropológiai vizsgálata
3. Aquincum római lakosságának embertani vizsgálata
4. Székelyföld középkori népességének antropológiai vizsgálata

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

2011. Kazaksztán, Almaty, Kazak Központi Állami Múzeum, szkíta kori és türk kori csontok vizsgálata (expedíció vezető: Bíró András Zsolt)

2010. Egyiptom, Luxor (Théba), részvétel a TT 400 sír feltárása, (kutatásvezető: Schreiber Gábor egyiptológus)

2009. Budapest, M0 déli szakasz, 008-as lelőhely szkíta „in situ” sír bontása

2008. Budapest, Nagyboldogasszony templom melletti kripta exhumálása (kutatás vezető Pap Ildikó, antropológus)

2007. Egyiptom, Luxor (Théba), részvétel Dzsehutimesz sírjának feltárása, (kutatásvezető: Schreiber Gábor egyiptológus)

2007. Jászberény, a Római Katolikus Főemplom kriptájában leletmentés (18-19. századi sírok), kutatásvezető Bathó Edit néprajzos

2006. Egyiptom, Luxor (Théba), részvétel Dzsehutimesz sírjának feltárása, (kutatásvezető: Schreiber Gábor egyiptológus)

2006. Vác, a Vác-középvárosi temető (Vác-Deákvár,18-20. század) sírjainak exhumálása, (kutatásvezető: Pap Ildikó antropológus)

2005. Egyiptom, Luxor (Théba), részvétel Dzsehutimesz sírjának feltárása, (kutatásvezető: Schreiber Gábor egyiptológus)

2005. Vác, a Vác-középvárosi temető (Vác-Deákvár,18-20. század) sírjainak exhumálása, (kutatásvezető: Pap Ildikó antropológus)

2001. Vörs 10. századi (honfoglalás kor) temető feltárása, (ásatásvezető: Költő László régész) 2000 Székesfehérvár, a királysír osszárium klimatizálásának megoldása (kutatásvezető: Éry Kinga antropológus)

1997. Ungvár, Romzsa Tódor volt ungvári püspök exhumálása (kutatásvezető: Pap Ildikó antropológus)

1996. Százhalombatta-Matrica középkori templom és temető részleges régészeti feltárása, (ásatásvezető: Pálóczi Horváth András régész)


1996. Máriabesnyő, a Grassalkovich család kriptájában nyugvó személyek feltárása, (kutatásvezető: Pap Ildikó antropológus és Susa Éva igazságügyi antropológus)

Kiállítási tevékenység: 

2014: Múmiavilág – MTM nemzetközi időszaki kiállítás

2014: „Ősök Sátra” – A Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés rendezvény ideje alatt látogatható régészeti-antropológiai kiállítás.

2013: „Ősök Sátra” – A II. Ősök Napja hagyományőrző rendezvény ideje alatt látogatható régészeti-antropológiai kiállítás.

2012: „Ősök Sátra” – A Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés rendezvény ideje alatt látogatható régészeti–antropológiai kiállítás.

2012: „Leltárba véve” – MTM időszaki kiállítás

2011: I. Régészeti-Antropológiai Kiállítás – Az Ősök Napja hagyományőrző rendezvény ideje alatt látogatható kiállítás

2011: Sokszínű élet – Felfedezőúton Magyarország tájain – MTM állandó kiállítás

2010: Ész-leletek – Természetrajz a XIX. században – MTM időszaki kiállítás

2010: „Ősök Sátra” – A Kurultaj Magyar Törzsi Gyűlés rendezvény ideje alatt látogatható régészeti –antropológiai kiállítás.

Ismeretterjesztési tevékenység : 

Gyűjteményi bemutatók érdeklődők számára Ismeretterjesztő előadások tartása történeti embertani témákban, elsősorban hagyományőrző rendezvényeken

Fontosabb publikációk: 

Teljes publikációs lista via MTMT  247 elem

Évinger S., Bernert Zs., Bíró A., Vollmuth K. & Kustár Á. 2013: In search oh the skeletal remains of the Kazakh khan Abulkhair (1693–1748): General anthropological examination and craniofacial reconstruction on two possible candidates excavated from Khan Molasy site. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 105: 291–312.

Fóthi E., Bernert Zs., Hajdu T. & Kővári I. 2012: Középkori embertani leletek a Székelyföldön. - In: Benkő E. (ed.): A középkori székelyföld. MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, pp. 473–662.

Bernert Zs. 2012: Adatok a morfológiai nem meghatározásához és a nemi arány értékeléséhez Kárpát-medencei történeti szériák alapján. – Anthropológiai Közlemények 53: 69–78.

Évinger S., Bernert Zs., Fóthi E., Wolff K., Kővári I., Marcsik A., Donoghue H. D., Kiss K. K. & Hajdu T. 2011: Paleoepidemiology of skeletal tuberculosis of ancient Transdanubia, Hungary. – HOMO – Journal of Comparative Human Biology 62: 165–183.

Fóthi E. & Bernert Zs. 2010: Anthropological analysis of the human remains from Theban Tomb32. – In: Schreiber, G. (ed.): Human and Faunal remains from Theban Tomb. Studia Aegyptiaca 19, Budapest, pp. 17–58., 97–119., 155–172.

Bernert Zs. 2008: Data for the calculation of body height on the basis of extremities of individuals living in different historical periods in the Carpathian Basin. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 100: 385–397.

Bernert Zs., Évinger S. & Hajdu T. 2008: Adatok a gyermekek életkorbecsléséhez a Kárpát-medencei történeti népességek gyermekhalottainak csontméretei alapján. (New data on the biological age estimation of children using bone measurements based on historical populations from the Carpathian Basin.) – Anthropologiai Közlemények 49: 43–50.

Bernert Zs., Évinger S. & Hajdu T. 2007: New data on the biological age estimation of children using bone measurements based on historical populations from the Carpathian Basin. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 99: 199–206.

Bernert Zs., Évinger S. & Fóthi E. 2006: New symbolic trephination cases from Hungary. – Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 98: 177–183.

Bernert Zs. 2005: Paleoantropológiai programcsomag [Paleoanthropological program package]. – Folia Anthropologica 3: 71–74.