Szél Győző

Beosztás: 
főmuzeológus
Szervezeti egység: 
Állattár
Gyűjtemény: 
Bogárgyűjtemény
Cím: 
1088 Budapest, Baross utca 13.
Levelezési cím: 
1431 Budapest, Pf. 137
Telefon: 
+36-1-267-7100 / 126
Email: 
szel.gyozo@nhmus.hu
Tudományos fokozat: 
PhD
Kutatási terület: 

Kárpát-medencei futóbogarak (Carabidae) taxonómiája 
Magyarországi futóbogarak (Carabidae) faunisztikai és természetvédelmi kutatása
Mezőgazdasági területek (szántók, legelők) futóbogár-együtteseinek vizsgálata

Aktuális kutatások: 

A kék vércse védelme a Kárpát-medencében 2012-2018 (Life 11 Nat/HU/000926) 
Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt világörökség barlangjainak kezelése (HUSK/1101/221/0180) 
Futóbogár-faunisztikai vizsgálatok a Szilágyságban

Gyűjtőutak és tanulmányutak: 

2006: Franciaország (2 hét a Párizsi Természettudományi Múzeumban) 
2005: Spanyolország (Murcia, 12. Európai Futóbogarász Találkozó) 
2005: Románia (Lugoj (Lugos), Rimetea (Torockó), rovargyűjtés) 
2004: Románia (Lugoj (Lugos), Rimetea (Torockó), rovargyűjtés) 
2003: Spanyolország (Madrid, Toledo, munkaértekezlet; a Toledoi Nemzeti Park megtekintése) 
2003: Dánia (Aarhus, 11. Európai Futóbogarász Találkozó) 
2001: Lengyelország (Tuczno, 10. Európai Futóbogarász Találkozó) 
1995: Finnország (Kauniainen, 3. nemzetközi futóbogaras szimpózium) 
1995: Románia (Lugoj (Lugos), Bãile Herculane (Herkulesfürdő), rovargyűjtés) 
1989: London, 7. Európai Futóbogarász Találkozó; látogatás a Londoni Természettudományi Múzeumban) 
1988: Észak-Korea (Kumgang-san és Paekdu-san, rovargyűjtés) 
1987: Csehszlovákia (Prága, Természettudományi Múzeum, Rovartani Osztály) 
1986: Franciaország (Párizs, Természettudományi Múzeum) 
1983: Spanyolország, Marokkó (rovargyűjtés)

Kiállítási tevékenység: 

2013: Magyar rovarászok a nagyvilágban – A Magyar Természettudományi Múzeum és a Magyar Rovartani Társaság kiállítása a Vászolyi Galériában: részvétel a kiviteli tervezésben
2010: Hatlábú birodalom: részvétel a forgatókönyvírásban, kiviteli tervezésben, kiállítás-rendezésben
2010: Természetrajz a 19. században: részvétel a forgatókönyvírásban, kiviteli tervezésben, kiállítás-rendezésben
2006: Bíró Lajos emlékkiállítás: részvétel a forgatókönyvírásban, kiviteli tervezésben, kiállítás-rendezésben
2002: Túl az Óperencián – A Magyar Természettudományi Múzeum kalandjai az elmúlt 200 évben: részvétel a kiviteli tervezésben, kiállítás-rendezésben
1996: Ember és természet Magyarországon (millenniumi kiállítás): részvétel a forgatókönyvírásban, kiviteli tervezésben, kiállítás-rendezésben
1994–1995: Börzsönyi mozaik, állandó természettudományi kiállítás: forgatókönyvírás, kiviteli tervezés, kiállítás-rendezés
1987–1991: A Velencei-hegység természeti képe (állandó kiállítás Sukorón): az állattani rész forgatókönyének írása, kiviteli tervezése, kiállítás-rendezése
1985: Magyarország állatvilága (felújítás): részvétel a forgatókönyvírásban, kiviteli tervezésben, kiállítás-rendezésben
1985: Mi és a rovarok – 75 éves a Magyar Rovartani Társaság: részvétel a forgatókönyvírásban, kiviteli tervezésben, kiállítás-rendezésben

Ismeretterjesztési tevékenység : 

Rádióinterjúk (évente 2) különböző rádiók számára
Ismeretterjesztő cikkek írása
Önálló programmal való részvétel a Múzeumok Éjszakáján
Bemutatók tartása hasonló múzeumi rendezvényeken
Rendszeres gyűjteményi bemutatók érdeklődők számára

Fontosabb ismeretterjesztő publikációk

SZÉL GY. 2010: Festéksejtek és nanoszerkezetek. Rovarszínek palettája. [Pigments and nanostructures. A palette of insect colours.] – TermészetBúvár 65(4): 36–38. 

SZÉL GY 2010: A hullaték nem hulladék. Trágyalakó bogarak. [Dung is not a waste. Beetles in dung.] – TermészetBúvár 65(5): 38–39. 

SZÉL GY. 2007: A rovarvilág futóbajnokai. Vörös könyvesek is vannak köztük. [Runner champions of the insect world. Red data book species among them.] – In: DOSZTÁNYI I. (ed.): Perzselő napsütésben. Útravaló a tudás birodalmából. [A természet fortélyai 1. [In scorching sunlight. Guide from the Knowledge Empire. Tricks of Nature 1.] TermészetBúvár Alapítvány, Budapest, pp. 209–214. 

KECSKEMÉTI T. & SZÉL GY. 2002: Akadémikus természettudományos muzeológusok. [Academic museologists of the Hungarian Natural History Museum.] – Természet Világa, II. különszám 133: 21–26. 

SZÉL GY. 2002: Színek az ásványok és drágakövek világában. [Colours of minerals and precious stones.] – Természet Világa 133(12): 546–549.

Fontosabb publikációk: 

SZÉL GY., BÉRCES S. & HEGYESSY G. 2014: Zempléni futrinka (Carabus zawadzkii Kraatz, 1854). – In: HARASZTHY L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 219–222. 

SZÉL GY. & BÉRCES S. 2014: Gebhardt-vakfutrinka (Duvalius gebhardti (Bokor, 1926)). – In: HARASZTHY L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 223–225. 

SZÉL GY. & KÁDÁR F. 2012: Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta Project területén. (Investigations of ground beetle assemblages in the Lajta Project (Mosonszolnok, W-Hungary.) – In: FARAGÓ S. (szerk.): A Lajta Project: Egy tartamos mezei vad és ökoszisztéma vizsgálat 20 éve. (The Lajta Project, 20 years’long-term investigation of small game and agrarian ecosystems.) – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron. pp. 244–269. 

SZÉL GY. & KUTASI CS. 2011: Bogarászati kutatások Csévharaszt és Vasad térségében (Coleoptera). (Coleopterological investigations in the vicinity of Csévharaszt and Vasad (Hungary).) – In: VERŐ GY. (szerk.): Természetvédelem és kutatás a Duna–Tisza közi homokhátságon. (Nature conservation and researches on the Sandridge of the Danube–Tisza Interfluve.) Rosalia (A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 6.) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 303–351. 

SZÉL GY., MERKL O. & MAKRANCZY GY. 2010: Bogárfaunisztikai vizsgálatok a Szigetközben. (Faunistical studies on the Coleoptera of the Szigetköz, NW Hungary.) – In: GUBÁNYI A. & MÉSZÁROS F. (szerk.): A Szigetköz állattani értékei. Magyar Természettudományi Múzeum és Co-Libri Reklámgrafika, Budapest, pp. 63–86. 

SZÉL GY., RETEZÁR I., BÉRCES S., FÜLÖP D., SZABÓ K. & PÉNZES ZS. 2007: Magyarország futrinkái. [The Carabus species of Hungary (Coleoptera: Carabidae).] – In: FORRÓ L. & MAHUNKA S. (szerk.): A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. [The origin of the fauna of the Carpathian Basin.] Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 81–106. 

KUTASI CS. & SZÉL GY. 2006: Ground beetle assemblages of dolomitic grasslands in Hungary. – Entomologica Fennica 17: 253–257. 

SZÉL GY. 2006: New ground beetle species in the Hungarian fauna (Coleoptera, Carabidae). – Folia entomologica hungarica 67: 37–54. 

SZÉL GY., BÉRCES S., KUTASI CS. & KÖDÖBÖCZ V. 2006: A magyar futrinka (Carabus hungaricus Fabricius, 1792) hazai elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae). (Distribution and habitats of Carabus hungaricus Fabricius, 1792 in Hungary (Coleoptera: Carabidae).) – Praenorica Folia historico-naturalia 9: 45–80. 

TURIN H., PENEV L., CASALE A., ARNDT E., ASSMANN TH., MAKAROV K., MOSSAKOWSKI D., SZÉL GY. & WEBER F. 2003: Chapter 5. Species account. – In: TURIN H., PENEV L. & CASALE A. (szerk.): The genus Carabus L. in Europe. A synthesis. Fauna Europaea Evertebrata. No 2. Pensoft, Sofia-Moscow, pp. 151–280. 

SZÉL, GY. 1996: Rhysodidae, Cicindelidae and Carabidae (Coleoptera) from The Bükk National Park. – In: MAHUNKA S. (szerk.): The Fauna of the Bükk National Park, II. Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 159–222.