Muzeológus (Ásvány- és Kőzettár)

A Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest)

pályázatot hirdet munkaviszony (Mt.) keretében

muzeológus (Ásvány- és Kőzettár)

munkakör / feladatkör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű jogviszony (6 hónap próbaidő)

Foglalkoztatás jellege:

8 órás, teljes munkaidő vagy részmunkaidő megegyezés szerint

A munkavégzés helye:

1083, Budapest, Ludovika tér 2-6.

Illetmény és juttatások:

A munkabér és az egyéb juttatások a felek megállapodása szerint kerülnek meghatározásra.

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

Szakirányú felsőfokú végzettség (okl. geológus, geológus MSc, földtudományi BSc)

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Részvétel az Ásvány- és Kőzettár gyűjteményi feladatainak ellátásában, különös tekintettel a rábízott gyűjteményrészekre: gyarapítás, feldolgozás, papír alapú és elektronikus nyilvántartás, gyűjteményrendezés, revízió, retrospektív digitalizálás; gyűjteménymenedzselés (kölcsönzések és cserék szervezése és lebonyolítása), kutatószolgálat, vendégkutatók fogadása), állagmegóvás.

Kutatási feladatok egyéni tématerv szerint.

Részvétel a tár közművelődési tevékenységében (kiállítási forgatókönyvek írása, kiállítási anyagok előkészítése; szakmai táborokban való közreműködés; on-line és nyomtatott ismeretterjesztő cikkek írása, előadások tartása; szakvezetés a gyűjteményben és a kiállításban stb.)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Ásvány- és/vagy kőzettani érdeklődés

Kutatási tapasztalat (TDK-munka, szakdolgozat);

Természettudományos, földtudományi gyűjteményi munkában szerzett tapasztalat;

A digitális fényképezés és képfeldolgozás középszintű ismerete;

Szakmai téren kommunikációképes angol nyelvtudás;

PhD-végzettség vagy folyamatban lévő tanulmányok.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Önállóság;

Problémamegoldó készség;

Kommunikációs készség;

Csapatmunka, együttműködés;

Munkabírás

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások alátámasztó dokumentumok:

Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata

Adatkezelési nyilatkozat

Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz a fizetési igény megjelölésével

Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 03.31.

A pályázat benyújtásának módja: Pályázat megküldése az allas@nhmus.hu e-mail címre, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzzal és bérigény megjelöléssel

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 04.08.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: nhmus.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gubányi András nyújt a +36 30 1410568 telefonszámon.