Őslénytani és Földtani Tár

Tevékenységünk dióhéjban

Kutatásaink kiindulópontja az ősmaradványok rendszertani feldolgozása, a meghatározás (taxonómia), aminek során az egy-egy lelőhelyről gyűjtött ősmaradványok, kövületek tudományos nevet kapnak. Ebben a munkafázisban feltárul az ősi biodiverzitás, azaz az egykori élővilág csodálatos gazdagsága. A rendszertani feldolgozás teremti meg annak lehetőségét, hogy részletes rétegtani, paleoökológiai, paleobiogeográfiai és evolúciós vizsgálatokat végezhessünk. A tár tudományos munkáját elsősorban a Kárpát-Pannon régió földtörténeti múltjának és egykori élővilágának kutatása jellemzi, ezek alapadatokat szolgáltatnak a bioszféra történetének megértéséhez és a Kárpát-medence múltbeli élővilágának megismeréséhez.

Tevékenységünkről bővebben

Galéria képei: 
Bérbaltavár 2012