Folyóirataink

Általános bemutatás

Az itt felsorolt listában bemutatjuk az összes embertani folyóiratot, cím, alcím és megjelenési hely szerint. Minden adatot az MTM Könyvtár Hunteka adatbázisából vettünk át.

A linkekre kattintva az adott periodika részletes adatait is megtalálja, többnyire a teljes kötet és/vagy füzetszámokkal együtt.

Kiegészítő adatokat is feltüntetünk egyes folyóiratok mellett, pl. teljesszövegű elérés (PDF).

 

ABF 1
Archiv für Anthropologie : Zeitschrift für Naturgesichte und Urgesichte des Menchsen : Organ der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Braunschweig
Szórvány

ABF 2
Archaeologiai értesítő : A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Tudományos Folyóirata, Budapest
Vétel volt
2014-ig papír, 2015-től EISZ elérés

ABF 3
Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Stuttgart
Szórvány

ABF 4
Rivista di Antropologia : Atti della Societa Romana di Antropologia, Roma
Szórvány

ABF 5
Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris, Párizs
Vétel volt
2014-ig papír, 1859–2009 teljesszövegű elérés

ABF 6
Archivio per l'Antropologia e la Etnologia, Firenze
Élő/Csere

ABF 7
Anthropologischer Anzeiger : Mitteilungsorgan der Gesellschaft für Anthropologie, Stuttgart
Vétel volt
2014-ig papír, korlátozott hozzáférés, (F)

ABF 8
Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Rassenforschung, Stuttgart
Szórvány

ABF 9
L'Anthropologie, Párizs
Vétel volt
2014-ig papír, 1890–1937 teljesszövegű hozzáférés, (F)

ABF 10
Anthropologie : Časopis věnovaný fysické anthropologii, nauce o plemenech, demografii, eugenice a telesné vychově, Prága
Szórvány

ABF 11
Zeitschrift für Rassenkunde und ihre Nachbargebiete, Stuttgart
Szórvány

ABF 12
Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből = Arbeiten des Archaeologischen Instituts der Kön. Ung. Franz-Josef Universität in Szeged (Ungarn) = Travaux de l'Institut Archéologique de l'Université Francois-Joseph a Szeged (Hongrie), Szeged
Szórvány

ABF 13
American Journal of Physical Anthropology : Organ of the American Association of Physical Anthropologists, Philadelphia
Szórvány

ABF 14
Anthropological Papers of the American Museum of Natural History, New York
Csere volt
teljesszövegű hozzáférés

ABF 15
Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge
Szórvány

ABF 16
Anthropological Papers : Chapter from Bulletin..., Bureau of American Ethnology, Washington
Szórvány

ABF 17
Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology Bulletin, Washington
Szórvány

ABF 18
Field Columbian Museum publication... Anthropological series, Chicago
Szórvány

ABF 19
Bulletin du Centre Genevois d'Anthropologie, Louvain
Szórvány

ABF 20
Biometrika, London
Szórvány

ABF 21
The Journal of the Royal Anthropological Institute : Incorporating Man, London
Élő/Csere

ABF 22
Archaeologia Hungarica : A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti osztályának kiadványai = Acta Archaeologica Musei Nationalis Hungarici, Budapest
Szórvány

ABF 23
Folia Archaeologica : A Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Kiadványai = Acta Archaeologica Musei Nationalis Hungarici, Budapest
Szórvány
1995-ig papíron, Hungaricana teljesszövegű hozzáférés 1939–2010

ABF 24
Antropológiai füzetek = Anthropologia Hungarica, Budapest
Szórvány
adtplus

ABF 25
Acta Ethnographica Hungarica : A periodical of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Szórvány
adtplus 1950–1995

ABF 26
Antiquitas Hungarica : A klasszikus örökség, a magyar föld régi népei, nemzetünk kultúrhagyatéka és népi hagyományai, Budapest
Szórvány

ABF 27
Tisicum : A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve = Annual of the Jász-nagykun-Szolnok county museums = Jahrbuch der Museen des Komitates Jász-Nagykun-Szolnok, Szolnok
Élő/Csere

ABF 28
Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából = Mitteilungen der Numismatisch-Archaeologischen Abteilung der Siebenbürgischen National Museum in Kolozsvár = Publications de la Section Numismatique et Archéologique du Musée National de Transylvaniae a Kolozsvár, Kolozsvár
Szórvány

ABF 29
A Szegedi Városi Múzeum kiadványai = Veröffentlichungen des Städtischen Museum in Szeged = Publications of the Szeged City Museum. Ser. I., Szeged
Szórvány

ABF 29a
A Szegedi Városi Múzeum kiadványai = Veröffentlichungen des Städtischen Museum in Szeged = Publications of the Szeged City Museum. Ser. II., Szeged
Szórvány

ABF 30
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei = Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica, Budapest
Élő/Csere
hungaricana 1955–2016

ABF 31

 

ABF 32
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
Szórvány
adtplus 1951–1995

ABF 33
Sovetskaâ Etnografiâ, Moszkva-Leningrád
Szórvány

ABF 34
Sovetskaâ Arheologiâ, Moszkva-Leningrád
Szórvány

ABF 35
Kratkie Soobseniâ : o dokladah i polevyh issledovaniâh instituta istorii material'noj kul'turi, Moszkva-Leningrád
Szórvány

ABF 36

 

ABF 37
Sbornik Muzeâ Antropologii i Etnografii, Moszkva-Leningrád
Szórvány

ABF 38

 

ABF 39
Przeglad Antropologiczny : Organ Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Polskich Zakladów Antropologii = Anthropological Review : The Official Publication of the Polish Anthropological Society, Poznan
Szórvány

ABF 40
Prace i materiałi antroplogiczne, Kraków
Szórvány

ABF 41
Zprávy Anthropologické Spolecnosti, Brno
Szórvány

ABF 42
Archeologia, Wroclaw
Szórvány

ABF 43
Archiv der Julius Klaus-Stiftung für Vererbungsforschung Sozialanthropologie und Rassenhygiene (Anthropologia Helvetica), Zürich
Szórvány

ABF 44
HOMO. Internationale Zeitschrift für die vergleichende Forschung am Menschen, Stuttgart
Szórvány

ABF 45
Zeitschrift für Ethnologie, Berlin
Szórvány

ABF 46
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bécs
Élő/Csere

ABF 47
Boletim do Museu Nacional. Antropologia, Rio de Janeiro
Szórvány

ABF 48

 

ABF 49a
Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Ser. A. V. Medica-Antroplogica. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki
Szórvány

ABF 49b
Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Ser. A. II. Chemica. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki
Szórvány

ABF 50
Archives Suisses d'Anthropologie Générale, Genéve
Szórvány

ABF 51
Acta Instituti Anatomici Universitatis Helsinkiensis, Helsinki
Szórvány

ABF 52
RUNA. Archives para las cencias del hombre, Buenos Aires
Szórvány

ABF 53
Anales del Instituto de Etnologia Americana, Mendoza
Szórvány

ABF 54

 

ABF 55
The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, London
Megszűnt
Folytatása lásd ABF 21

ABF 56
Smithsonian Miscellaneous Collections, Washington
Szórvány

ABF 57

 

ABF 58
Arheologija, Kiev
Szórvány

ABF 59

 

ABF 60
Materialy i Prace Antropologiczne, Wroclaw
Szórvány

ABF 61
Institut Etnografii : Kratkie Soobseniâ, Leningrad : Moszkva
Szórvány

ABF 62a
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Anthropologia, Bratislava
Szórvány

ABF 62b
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Genetica, Bratislava
Szórvány

ABF 63
Arheološki Vestnik = Acta Archaeologica, Ljubljana
Szórvány

ABF 64

 

ABF 65
Néprajzi Értesítő : A Néprajzi Múzeum évkönyve, Budapest
Élő/Csere
digitalizálva 1900–2010

ABF 66
Slovenska Archeologia : Časopis Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied v Nitre, Bratislava
Élő/Csere

ABF 67
Revue Anthropologique, Párizs
Szórvány

ABF 68
Congres International d'Archéologie et d'Anthropologie Préhistoriques, Moszkva
Szórvány

ABF 69
Probleme de Antropologie, Bukarest
Szórvány

ABF 70
Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. Zeitschrift für die Völkerkunde Ungars, Budapest
Szórvány

ABF 71
Acta Biologica Szegediensis, Szeged
Szórvány/Ajándék
Teljes hozzáférés 2000–2018

ABF 72
Antropologiečeskij Žurnal = Journal d'Anthropologie = Journal of Anthropology, Moskva
Szórvány

ABF 73
Russkij Antropologičeskij Žurnal = Journal Russe d'Anthropologie, Moszkva
Szórvány

ABF 74
Referáty o pracovnych vysledkoch ceskoslovenskych archeológov za rok ..., Liblice
Szórvány

ABF 75
Yearbook of Physical Anthropology, New York
Szórvány

ABF 76
Izvestiâ na Arheologičeskiâ Institut. Bulletin de Institut Archeologique, Szófia
Szórvány

ABF 77
Sovetskaâ antropologiâ, Moszkva
Szórvány

ABF 78
Journal of the Faculty of Science University of Tokyo. Section V., Anthropology, Tokyo
Szórvány

ABF 79

 

ABF 80

 

ABF 81
Libyca. Travaux du Laboratoire d'Anthropologie et d'Archeologie préhistoriques du Musée du Bardo. Nouvelle Serie = Bulletin du Service des Antiquités du Gouvernement Général de l'Algérie, Janvier
Szórvány

ABF 82
Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, Belgrád
Szórvány

ABF 83
Anthropológiai közlemények : a Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának folyóirata, Budapest
Vétel

ABF 84

 

ABF 85

 

ABF 86
Rad Vojvotanskih Muzeja : Travaux des Musees de Voivodina, Novi Sad
Szórvány

ABF 87
Československa Etnografie, Prága
Szórvány

ABF 88

 

ABF 89

 

ABF 90
Comunicaciones Antropologicas del Museo de Historia Natural de Montevideo = Comunicaciones Antropologicas Museos Nacionales de Historia Natural y Antropologia, Montevideo
Szórvány/Csere

ABF 91
Casopis Moravskeho Muzea = Acta Muzei Moravicae, Brno
Élő/Csere
A Központi Könyvtárba jár

ABF 92
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Antropologia. Nova Seria, Belém-Pará-Brasil
Csere volt
teljesszövegű hozzáférés 2006–2018

ABF 93

 

ABF 94
Archeologické Rozhledy, Prága
Szórvány

ABF 95
Bulletin of the International Committee on Urgent Anthropological Ethnological Research, Bécs
Szórvány

ABF 96
Glasnik. Zemalskog muzeja u Sarajevu, Szarajevó
Szórvány

ABF 97
Voprosy Antropologii, Moszkva
Szórvány

ABF 98

 

ABF 99
Demográfia. Népességtudományi Folyóirat, Budapest
Szórvány

ABF 100
Czlowiek w Czasie i Przestreni, Varsó
Szórvány

ABF 101
The Mankind Quarterly, Edinburgh
Szórvány

ABF 102
Arheologijâ : Organ na Arheologičeskiâ institut i muzej pri B"lgarskata Akademiâ na Naukite, Szófia
Szórvány

ABF 103a
Régészeti Füzetek Ser. I., Budapest
Megszűnt

ABF 103b
Régészeti Füzetek Ser. II., Budapest
Megszűnt

ABF 104
Trudy Pribaltijskoj Ob'edinennoj Kompleksnoj Ekspedicii, Moszkva
Szórvány

ABF 105
Humanitas : Boletin Ecuatoriano de Antropologia, Quito
Szórvány

ABF 106
Trudy Taskentskogo Gosudarstnennogo Universiteta, Taskent
Szórvány

ABF 107
Arquivo de Anatomia e Antropologia, Lisszabon
Szórvány

ABF 108
Études Slaves et Roumaines, Budapest
Szórvány

ABF 109

 

ABF 110

 

ABF 111
Filosofskie Voprosy Estestvoznaniâ, Moszkva
Szórvány

ABF 112
Antropoloji : : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Cografya fakültesi Antropoloji Bilimleri Araştirma Enstitüsü tarafindan yayindlanir = Organe de l'Institut de Recherche des Sciences Anthropologiques, Ankara
Szórvány

ABF 113
Sborník, Brno
Szórvány

ABF 114
Revue de Laryngologie Otologie-Rhinologie, Bordeaux
Szórvány

ABF 115
Přehled Výzkumů, Brno
Szórvány

ABF 116
Notes in Anthropology, The Florida State University, Department of Anthropology, Tallahassee
Szórvány

ABF 117
Anthropology Papers : National Museum of Canada, Ottawa
Szórvány

ABF 118
French Bibliographical Digest. Science Anthropology. Part I. Physical Anthropology and Prehistoric Archaeology, New York
Szórvány

ABF 119
Arrabona : Győri Múzeum Évkönyve, Budapest : Győr
Élő/Csere
hungaricana 1959–2007

ABF 120
Archeology : Bulletin of the Arhcaeological Institute Sofia, Szófia
Szórvány

ABF 121
Világosság : Materialista világnézeti folyóirat, Budapest
Szórvány

ABF 122
Annales historico-naturales Musei nationalis Hungarici, Budapest
hungaricana 1903–2010
publication.nhmus.hu 1903–2017

ABF 123
Múzeumi Közlemények, Budapest
Szórvány

ABF 123a
Országos Múzeumvezetői Konferencia, Budapest
Szórvány

ABF 123b
Múzeumok Igazgatótanácsának Nemzetközi Munkaértekezlete, Budapest
Szórvány

ABF 124

 

ABF 125
Voprosy Istorii Estestvoznaniâ Tehniki, Moszkva
Szórvány

ABF 126
Zinruigaku Zassi : The Journal of the Anthropological Society Of Nippon, Tokyo
Szórvány

ABF 127
Australian Institute of Aboriginal Studies, Canberra
Szórvány

ABF 128
Arheologija un Etnografija : Rakstu Krajums, Riga
Szórvány

ABF 129
Opera ex Domo Biologiae Hereditariae Humanae Universitatis Hafniensis, Koppenhága
Szórvány

ABF 130
Česky Lid : Národopisný Časopis, Praha
Szórvány

ABF 131
Latvijas PSR Vestures Muzeja Raksti. Arheologija = Trudy Muzeâ Istorii Latvijskoj SSR. Arheologiâ, Riga
Szórvány

ABF 132
Múzeumi Módszertani Füzetek, Budapest
Szórvány

ABF 133

 

ABF 134
– 

ABF 135
Archaeologia Austriaca : Beiträge zur Paläanthropologie, Ur- und Frühgeschichte Österreichs, Bécs
Szórvány

ABF 136
American Anthropologist, Menasha
Szórvány

ABF 137
Human Biology a Record of Research, Detroit
Szórvány

ABF 138
Népkutató Kör Évkönyve (Kézirat), Kecskemét
Szórvány

ABF 139
Latvijas PSR Vestures Muzeja Raksti. Etnografija = Trudy Muzeâ Istorii Latvijskoj SSR. Etnografiâ, Riga
Szórvány

ABF 140
Études Anthropologique Musée National du Canada, Ottawa
Szórvány

ABF 141
University of Washington Publications in Anthropology, Washington
Szórvány

ABF 142
Műveltség és Hagyomány : Studia Ethnologica Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae : A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Évkönyve
Szórvány

ABF 143
Index Ethnographicus : A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Múzeumának Könyvtári Tájékoztatója, Budapest
Szórvány

ABF 144

 

ABF 145
Régészeti Dolgozatok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Régészeti Intézetéből, Budapest
Szórvány

ABF 146

 

ABF 147
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc
Élő/Csere
A Központi Könyvtárba jár

ABF 148
Alba Regia, Székesfehérvár
Csere megszűnt

ABF 149

 

ABF 150
Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, London
Szórvány

ABF 151

 

ABF 152
Dunántúli dolgozatok : A pécsi Janus Pannonius Múzeum Kiadványai, Pécs
Szórvány

ABF 153

 

ABF 154
Revista del Instituto de Antropologia, Cordoba
Szórvány/Ajándék

ABF 155

 

ABF 156
Mitteilungen der Sektion Anthropologie der Biologischen Gesellschaft in der DDR, Berlin
Szórvány

ABF 157

 

ABF 158

 

ABF 159
Acta Praehistorica : Centro Argentino de Estudios Prehistoricos, Buenos Aires
Szórvány

ABF 160a
Studii şi Cercetări de antropologie, Bukarest
Szórvány

ABF 160b
Annuaire Roumain d'Anthropologie, Bukarest
Szórvány

ABF 161
Glasnik : Antropološkog Društva Jugoslavije. Revue de la Société Anthropologique Yugoslavie, Belgrád
Szórvány

ABF 162

 

ABF 163
Antaeus : Communicationes ex Instituto Archaelogico Academiae Scientiarum Hungaricae = A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének Közleményei = Mitteilungen des Archaeologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest
Élő?/Csere?
teljesszövegű elérés 2016-ig

ABF 164
Annals of Human Biology : Journal of the Society for the Study of Human Biology, London
Szórvány

ABF 165

 

ABF 166
Cumania : Bács-Kiskun megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét
Élő?/Csere
2013-ig papír, teljesszövegű 1972–2010

ABF 167
A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd
Élő?/Csere

ABF 168
Savaria : A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, Szombathely
Élő/Csere

ABF 169

 

ABF 170

 

ABF 171
Ossa : International Journal of Skeletal Research, Stockholm
Szórvány

ABF 172
Ethnology : An International Journal of Cultural and Social Anthropology, Pittsburgh
Megszűnt
teljesszövegű elérés

ABF 173

 

ABF 174
Bulletin of the National Science Museum. Series D, Anthropology, Tokyo
Élő/Csere

ABF 175

 

ABF 176

 

ABF 177
Archaeological Newsletter, Toronto
Szórvány

ABF 178

 

ABF 179

 

ABF 180
Anthropology Today, London : Oxford
Élő/Csere

ABF 181
Anthropologie : International Journal of the Science of Man, Brno
Szórvány

ABF 182
Studies in Physical Antropology : a journal issued by the Institute of Anthropology Polish Academy of Sciences, Warszawa
Szórvány

ABF 183
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Mainz am Rhein
Élő?
2000–2008

ABF 184
Néprajzi közlemények, Budapest
Szórvány

ABF 185
Israel Exploration Journal, Jerusalem
Csere megszűnt
2006-ig papír

ABF 186
Review of Ethnology : Newsletter, Wien
Szórvány

ABF 187
Studijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied, Nyitra
Szórvány

ABF 188
Archaeologia Historica, Brno
Szórvány

ABF 189
Etnografia Shqiptare, Tirana
Szórvány

ABF 190
Annual Review of Anthropology, Palo Alto
Szórvány

ABF 191
Annales Immunologiae Hungaricae, Budapest
Szórvány

ABF 192
Antropologia Portuguesa : Contribuiçoes para o Estudo da Antropologia Portuguesa, Coimbra
Szórvány

ABF 193
Trabajos de Antropologia, Barcelona
Szórvány

ABF 194
Humanbiologia Budapestinensis, Budapest
Csere? Ajándék?

ABF 195
Ethnologia Slavica : An International Review of Slavic Ethnology, Bratislava
Szórvány

ABF 196
Folia Facultatis Medicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, Bratislava
Szórvány

ABF 197
Communicationes Archaeologicae Hungaricae, Budapest
Csere? Ajándék?

ABF 198
Current Anthropology : a World Journal of the Sciences of Man, Illinois
Csere? Ajándék? Szórvány

ABF 199
Quaderni di Scienze Antropologiche, Padova
Csere? Ajándék? Szórvány

ABF 200
Atti della Societá per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Pisa : Trieste
Csere? Ajándék? Szórvány

ABF 201
Neurobiology : An International Multidisciplinary Journal in Neurosciences, Budapest
Csere? Ajándék? Szórvány

ABF 202
Anthropologia hungarica : Studia Historico - Anthropologica, Budapest
adtplus

ABF 203
Variability and Evolution : Journal of the Faculty of Biology, Poznan
Szórvány

ABF 204
Journal of the Public Service of the Territory of Papua and New Guinea, Port Moresby
Szórvány

ABF 205
Deutsche Medicinische Wochenschrift, Lepzig : Berlin
Szórvány

ABF 206
Acta Anthropobiologica, Budapest
Szórvány

ABF 207
A Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza
Szórvány

ABF 208
Az Egri Múzeum Évkönyve = Annales Musei Agriensis, Eger
Szórvány

ABF 209
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
Szórvány

ABF 210
Zalai Múzeum, Zalaegerszeg
Szórvány

ABF 211
Osječki zbornik, Osijek [Eszék]
Szórvány

ABF 212
Bullettino di Archeologie e Storia Dalmata, Prato
Szórvány

ABF 213
Régészeti kutatások Magyarországon = Archaeological investigations in Hungary, Budapest
Csere?
a 2011–2014 (megj. 2016) kötet digitálisan van meg

ABF 214
Folia Historica, Budapest
Szórvány

ABF 215
A Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei, Tata
Szórvány

ABF 216
A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém
Szórvány

ABF 217
National Geographic Magyarország
Szórvány

ABF 218
A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs
Szórvány

ABF 219
Folia Anthropologica, Szombathely
Élő/Ajándék

ABF 220
Préhistoire, anthropologie Méditerranéennes, Aix-en-Provence
Szórvány

ABF 221
Zalai gyűjtemény, Zalaegerszeg
Szórvány

ABF 222
Crania Bohemica
Szórvány

ABF 223
Váci Könyvek, Vác
Szórvány

ABF 224
Mátrai tanulmányok : Mátra Múzeum tanulmánykötete, Gyöngyös
Szórvány

ABF 225
Osteologiai közlemények : Magyar Radiológusok Társasága Osteologiai Szekciójának folyóirata, Budapest
Szórvány

ABF 226
Collegium Antropologicum : founded on the occasion of the 1st Congress of European Anthropologists held in Zagreb in 1977, Zagreb
Szórvány

ABF 227
Archaeological reports for [years], [London] : Athens
Szórvány

ABF 228
Recent progress of natural sciences in Japan, Tokyo
Szórvány

ABF 229
Expedition : The Magazine of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, Philadelphia
Szórvány

ABF 230
Antik tanulmányok : Studia Antiqua, Budapest
Szórvány

ABF 231
A mezőtúri Református Gimnázium Évkönyve az [évek] iskolai évről, Mezőtúr
Szórvány

ABF 232
Acta Siculica, Sepsiszentgyörgy : Sfântu Gheorghe (Székely Nemzeti Múzeum : Muzeul Naţional Secuiesc)
Szórvány

ABF 233
Tudomány : a Scientific American magyar kiadása, Budapest
Szórvány

ABF 234
Fogorvosi szemle : Stomatologia Hungarica, Budapest
Szórvány

ABF 235
Anthropological Notebooks, Ljubljana
Szórvány

ABF 236
Documentatio ethnographica, Budapest : Szolnok
Szórvány

ABF 237
Budapest régiségei, Budapest
Szórvány

ABF 238
Southern African Humanities, Pietermaritzburg
Szórvány

ABF 239
Izvestiâ Akademii NAUK SSSR. Seriâ istorii i filosofii,
Szórvány

ABF 240
A Békés megyei múzeumok közleményei, Békéscsaba
Szórvány

ABF 241
Museion, Subotica - Szabadka
Szóvány

ABF 242
A Nógrád megyei múzeumok évkönyve, Salgótarján
Szórvány

ABF 243
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition : An international journal of clinical, experimental and developmental investigations
Szórvány

ABF 244
Gyermekgyógyászat : gyermek- és ifjúság-egészségügyi szaklap : a Magyar Gyermekorvosok Társaságának országos folyóirata, Mosdós
Szórvány

ABF 245
National Geographic Magazine, Washington
Szórvány

ABF 246
Praehistoria : international prehistory journal of the University of Miskolc, Miskolc; Budapest
Ajándék

ABF 247
Múzeumi műhely : múzeumi tanulmányok [Hombár], Hódmezővásárhely
Szórvány

ABF 248
A Bihari Múzeum évkönyve, Berettyóújfalu
Szórvány

ABF 249
A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei, Debrecen
Szórvány

ABF 250
Anthropos : organo tes Anthropologikes Etaireias Ellados, Athena
Szórvány

ABF 251
Honismeret : honismereti tájékoztató folyóirat, Budapest
Szórvány

ABF 252
Geographia medica : international journal on medical geography = journal international de la geographie medicale, Budapest
Szórvány

ABF 253
Tanulmányok Budapest múltjából, Budapest
Szórvány

ABF 254
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie A. Anthropologie, Bécs
Szórvány

ABF 255
Folia microbiologica, Prága
Szórvány

ABF 256
Acta medica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
Folytatása: Acta medica Hungarica, 0236-5286
Szórvány

ABF 257
British Medical Journal, London
Szórvány

ABF 258
Eleink : magyar őstörténet, Göd
Szórvány

ABF 259
Határtalan régészet : archeológiai magazin, Szeged
Ajándék

ABF 260
A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, Kaposvár
Szórvány

Hungaricana = ingyenesen hozzáférhető teljesszövegű gyűjtemény
adtplus = előfizetés ellenében hozzáférhető teljesszövegű gyűjtemény, de a Múzeumból ingyenesen elérhető

Az oldalt összeállította és frissíti:
Makra Szabolcs
utolsó módosítás: 2019. március 11.