Ősnövénytani gyűjtemény

frissítve:2021.03.04.

Az Ősnövénytani Gyűjtemény a Növénytár egyedileg leltározott gyűjteménye, amely földtörténeti múltunkból fennmaradt növények fossziliáit tartalmazza.

A gyűjtemény legnagyobb része a Kárpát-medencéből származik, így elsősorban a paleogén és neogén (harmadidőszak) vannak a legjobban képviselve. Gazdag anyagot tartalmaz a mecseki és erdélyi jura rétegekből is, továbbá a világ számos más pontjáról.

A gyűjtemény valamennyi földtörténeti korból őriz fosszíliákat. A legkorábbiak a devon időszaki első szárazföldi növények, amelyek csehországi lelőhelyről származnak. Különleges, ritka leleteink vannak az egykori Gondwana kontinens perm időszakából, a mai Ausztrália területéről, az ún. „Glossopteris-flórából”. Ez a flóra többek között az egykori egységes Gondwana kontinens bizonyítéka. Karbon időszaki szép fosszíliáink Erdélyből, Csehországból, Lengyelországból, Németországból származnak. Itt őrizzük az iharkúti kréta időszaki dinoszauruszlelőhely növénytani anyagát, valamint a legfiatalabb pleisztocén szubfosszilis példányokat is.

A gyűjteményben számos, 19. századi európai monográfia eredeti és típusanyaga is megtalálható. Az Ősnövénytani Gyűjtemény feldolgozottsági foka magas, közelíti a 90 százalékot.

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Erdei Boglárka
Kurátorok: Barbacka Mária
Preparátor: Budai Éva

Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: közelítőleg 50 000 
Fajok száma: közelítőleg 3000
Típusok száma: 3500
Könyvtári állomány: (a központi könyvtárhoz tartozik)

Nevezetes gyűjteményrészek
Josef Franz Maximilian Lobkovitz gyűjteménye
Számos 19. századi híres nagy európai monográfia originális és típusanyagát is részben tartalmazza.
Kováts Gyula 19. századi gyűjteménye 
Andreánszky Gábor gyűjteménye
Elsősorban magyarországi szarmata és oligocén anyagokat tartalmaz, köztük Andreánszky publikációi originális és típusanyagának jelentős részét.

Hozzáférés
Az Ősnövénytani Gyűjtemény leltározott anyagáról adatbázis készült, továbbá leírókartonok, fajra és lelőhelyre utaló katalóguscédulák is rendelkezésre állnak a gyűjteményi példányok megkeresésénél.
Az originális és típusanyagok az alábbi publikációkban elérhetők:
HABLY L. & SZAKÁLY, M. 1989: The Catalogue of Leaf Fossil types preserved in Hungary. – Studia biologica Academiae Scientiarum Hungaricae 22: 1–252.
HABLY L., ERDEI B. & KVAČEK Z. 2001: 19th century’s Palaeobotanical Types and Originals of the Hungarian Natural History Museum. – Hungarian Natural History Museum, Budapest, 235 pp.

A gyűjtemény a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható.
A gyűjteményi anyag egy része kölcsönözhető. A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni: erdei.boglarka@nhmus.hu
Helyszíni kutatásokra engedélyt [link] legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt kell kérni.