Herbarium Carpato-Pannonicum

A Herbarium Carpato-Pannonicum Magyarország mai területéről, valamint a volt Magyar Királyság 1920-ban elcsatolt részeiből (Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Partiumból, a Délvidékről és Horvátország északi részéből) származó virágos növények lapjait tartalmazza. Összesen több mint 600 ezer példányt számlál, bővülése folyamatos a friss gyűjtéseknek és különböző hazai intézményekből a közelmúltban ide került anyagok feldolgozásának köszönhetően.
A gyűjtemény Magyarország mai területének flórájára nézve reprezentatív, a határon túli területekről azonban igen elszórtak az 1940 utáni gyűjtések. Jávorka Sándor terepi tapasztalatain túl ennek a gyűjteménynek az anyagára támaszkodott, mikor megírta hazánk első átfogó flóraművét, a Magyar Flórát (1925–26), mely mai napig a Kárpát-medencében tevékenykedő botanikusok alapműve.
A gyűjteményben a nemzetségek Dalla Torre és Harms rendszerét követve találhatók meg, nemzetségen belül pedig a fajok betűrendben követik egymást. Mivel egy-egy fajból a Kárpát-medence különböző területeiről, különböző évekből származóan több száz vagy akár ezer példány is lehet, a gyűjtemény egy részében a fajokon belül a herbáriumi lapok azok gyűjtésének helye és ideje szerint tovább csoportosítva találhatók meg.

Munkatársak
Gyűjteményvezető: Somlyay Lajos 
Kurátorok:Tamás Júlia
Preparátorok: György Erzsébet, Kissné Török Ildikó
Önkéntes: 

Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: kb. 600.000
Fajok száma: közelítőleg 4.500
Típusok száma: kb. 10.000

Nevezetes gyűjteményrészek

Hozzáférés
A keresést a nemzetségeket tartalmazó katalógus és a gyűjtemény egységes rendezési elve segíti. A herbáriumi példányok mintegy 10 százalékának cédulaadatai részben adatbázisban is megtalálhatók.
A teljes Kitaibel-gyűjtemény a példányok fotóival és cédulaadataival a http://muzeum.arcanum.hu/kitaibel címen elérhető és kereshető.
A gyűjtemény a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után látogatható a múzeum szabályzatának megfelelően.
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni: barina@bot.nhmus.hu

A helyszíni kutatáshoz írásbeli engedély [link] szükséges, amelyet a tervezett látogatás előtt legalább 3 munkanappal kell kérni.