Előadások

Csorba Gábor (MTM): A modern természettudományos gyűjteményezési stratégiák. PDF
 

Vörös Judit (MTM): Hogyan befolyásolják a gyűjtési technikák a természettudományos gyűjtemények multidiszciplináris felhasználhatóságát? (Molekuláris biológiai, populációgenetikai, morfometriai vizsgálatok, modern kiállítási és közművelődési felhasználhatóság kérdésköre.) PDF
 

Matskási István (MTM): A 140/1997-es törvény változásai, és hatása a múzeumok tevékenységére. PDF
 

Ábrahám Levente (Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum): A 30/2014-es EMMI rendelet előírásai, értelmezése a mindennapi gyakorlatban. A legjobb gyakorlatok ismertetése a jogszabályi háttér alkalmazására. PDF
 

Kemecsi Lajos, Granasztói Péter és Máté György (Néprajzi Múzeum): Központi digitalizációs stratégia ismertetése, a muzeális gyűjtemények lehetőségei és kötelezettségei, a digitalizált anyag felhasználása és közzététele. Az adatvagyon kezelése. PDF
 

Gubányi András (MTM): Hol tart a gyűjteményi állományok digitalizálása, milyen irányokat érdemes és lehet követni? Mit digitalizáljunk? PDF
 

Medzihradszky Zsófia (MTM): A gyűjteményeken alapuló kiállítási és közművelődési stratégia kialakítása és alkalmazása. A természettudományos múzeumok és gyűjtemények feladata, lehetőségei, aktuális témák felvállalása. PDF
 

Ruttkay Zsófia (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem): 21. századi ötletek és bemutatási módok. PDF
 

Jókuthy Emese (MTM): Ismeretterjesztő tevékenység, az on-line felületek és a „social media” használata. PDF
 

Vas Zoltán (MTM): Szakcikkek és tudománykommunikáció. PDF