Program

Program:

December 12. kedd

I. Gyűjteményezés

Czirák Zoltán (Földművelésügyi Minisztérium): Gyűjtések természetvédelmi jogszabályi háttere. Mit és hogy lehet gyűjteni, átvenni és bemutatni egy természettudományi múzeumban?

Csorba Gábor (MTM): A modern természettudományos gyűjteményezési stratégiák.

Vörös Judit (MTM): Hogyan befolyásolják a gyűjtési technikák a természettudományos gyűjtemények multidiszciplináris felhasználhatóságát? (Molekuláris biológiai, populációgenetikai, morfometriai vizsgálatok, modern kiállítási és közművelődési felhasználhatóság kérdésköre.)

Az MTM Genetikai Erőforrások Gyűjteményének és Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumának bemutatása

 

December 13. szerda

II. Múzeumi törvények, szabályzatok, előírások

 

Matskási István (MTM): A 140/1997-es törvény változásai, és hatása a múzeumok tevékenységére. 

Ábrahám Levente (Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum): A 30/2014-es EMMI rendelet előírásai, értelmezése a mindennapi gyakorlatban. A legjobb gyakorlatok ismertetése a jogszabályi háttér alkalmazására. 

 

III. Digitalizációs stratégia

Kemecsi Lajos, Granasztói Péter és Máté György (Néprajzi Múzeum): Központi digitalizációs stratégia ismertetése, a muzeális gyűjtemények lehetőségei és kötelezettségei, a digitalizált anyag felhasználása és közzététele. Az adatvagyon kezelése.

Gubányi András (MTM): Hol tart a gyűjteményi állományok digitalizálása, milyen irányokat érdemes és lehet követni? Mit digitalizáljunk?

 

December 14. csütörtök

IV. Kiállítások és közművelődési programok tervezése

Medzihradszky Zsófia (MTM): A gyűjteményeken alapuló kiállítási és közművelődési stratégia kialakítása és alkalmazása. A természettudományos múzeumok és gyűjtemények feladata, lehetőségei, aktuális témák felvállalása. 

Ruttkay Zsófia (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem): 21. századi ötletek és bemutatási módok. 

 

V. Tudománykommunikáció

 

Jókuthy Emese (MTM): Ismeretterjesztő tevékenység, az on-line felületek és a „social media” használata.

Vas Zoltán (MTM): Szakcikkek és tudománykommunikáció.

A képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk ki, amelynek feltétele egy személyre és/vagy intézményre szabott 5–10 oldalas esettanulmány elkészítése „A terepmunkától a közzétételig” témakörben 2018. január 20-ig. Reményeink szerint ezekből az esettanulmányokból egy olyan körkép áll majd össze, ami alapja lehet egy, a döntéshozó felé leadandó nagyobb helyzetértékelésnek.