Soklábúak gyűjteménye

Riukiaria maculata Korsós, Nakamura et Tanabe, 2011 (Tanega-shima sziget, Japán)

A Soklábúak Gyűjteménye az ízleltábúak (Arthropoda) Myriapoda altörzsébe tartozó négy osztály, az ikerszelvényesek (Diplopoda), a százlábúak (Chilopoda), a szövőcsévések (Symphyla) és a villáscsápúak (Pauropoda) egyedeit foglalja magába. Hagyományosan ide gyűjtjük a karmosak (karmos féreglábúak) vagy őslégcsövesek (Onychophora) néven ismert, kis fajszámú, ősi törzs példányait is. A soklábúak (Myriapoda) ismert fajainak száma meghaladja a 15 ezret, de a leíratlanok számát még ennél is sokkal többre, mintegy 60 ezerre becsülik.

A gyűjtemény egyike az Állattár legrégebbi gyűjteményeinek, az első százlábúak 1860 körülről származnak. Xántus János gyűjtése és Tömösváry Ödön meghatározása 1870-ből ma is a legértékesebb típuspéldányok közé tartozik. A gyűjtemény elsősorban alkoholos fiolákat tartalmaz (ezek 60%-a fajra meghatározott), szekrénykataszteri nyilvántartásban, ezen kívül több százas nagyságrendű a tárgylemezes preparátumok száma. Az anyag legnagyobb része Magyarország, illetve a Kárpát-medence és a Balkán-félsziget területéről származik. Ezen kívül jelentős mennyiségű a Kelet-Ázsiát lefedő gyűjtemény (Észak- és Dél-Korea, Vietnam, Japán). A többi egzotikus példány főként Délkelet-Ázsiából, Afrikából, Dél-Amerikából származik.

Főmuzeológus: Deákné Lazányi-Bacsó Eszter
e-mail: lazanyi.eszter@nhmus.hu
telefon: +36 1 267-7100 / 129
Preparátorok:

Darabszám, típusanyag
Teljes példányszám: A szekrénykataszteri nyilvántartásban mintegy 23.000 fiolát tartunk számon. 
Típusok száma: Több mint 150. 
Fajok száma: Megközelítőleg 2000 faj található a gyűjteményben, amely az összes rend (16+4) és gyakorlatilag mindegyik Myriapoda-család képviselőit felöleli.

Nevezetes személyek és gyűjteményrészek

A gyűjtemény nevezetes, régi gyűjtői Xántus János (1825–1894), Chyzer Kornél (1836–1909) és Bíró Lajos (1856–1931) voltak, akiknek anyagait Tömösváry Ödön (1852–1884), Daday Jenő (1855 - 1920) és Karl Wilhelm Verhoeff (1867−1944) dolgozták fel. Az általuk leít fajok típuspéldányai nagyrészt ma is megtalálhatók.

A gyűjtemény valódi kurátorai Csiki Ernő (1875−1954) és Szalay László (1887–1970) voltak, de az ő szakterületük alapvetően kívül esett a soklábúak taxonómiáján. Vendégkutatóként Loksa Imre (1923–1992) végzett munkát a gyűjteményi anyagon, rajta kívül külföldi specialisták, így Richard L. Hoffman (1981), Sergei I. Golovatch (1987), Elena V. Mikhaljova (2002) és Ivan H. Tuf (2008, 2015) dolgoztak eredményesen a soklábúakon.

Hozzáférés

A gyűjteményi anyagot alkoholos fiolákban (ezek képezik a gyűjteményi egységeket) tároljuk, amelyek egyenként akár több tucat példányt is tartalmazhatnak. A nyilvántartás szekrénykataszteri jellegű, részben számítógépes adatbázissal feldolgozott.

A gyűjtemény a kurátorral történő előzetes egyeztetés után látogatható Deákné Lazányi-Bacsó Eszter e-mail: lazanyi.eszter@nhmus.hu

A gyűjteményi anyag nagy része kölcsönözhető. [link] A kölcsönzési idő típusok esetében 3–6 hónap, egyéb anyagok esetében maximum 12 hónap. A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a kurátorhoz kell címezni. [link]

A helyszíni kutatáshoz írásbeli engedély [link] szükséges, amelyet a tervezett látogatás előtt legalább 3 munkanappal kell kérni.