A Magyar Természettudományi Múzeum közadatszolgáltatása

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Szervezeti struktúra
Vezetők

1.2. Közalapítványok
Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány
MTM-ért Alapítvány alapító Okirat 2015

1.3. Lapok
A múzeum lapjai

1.4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

A múzeum felettes szerve a Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

2.1 A múzeum alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
1. melléklet: Az MTM szervezeti felépítése
2. melléklet: Az MTM belső szabályzatainak jegyzéke

2.2 Közszolgáltatások (Budapest, Zirc, Gyöngyös) link a múzeumi programokhoz)
2.3 A múzeum nyilvántartásai
       Kutatás és gyűjtemények (Állattár, Ásvány és Kőzetár, Embertani Tár, Növénytár, Őslénytani és Földtani Tár, Molekuláris Taxonómiai Laboratórium
       Könyvtári gyűjtemények (Tudománytörténeti gyűjtemény, Fotóarchívum és médiatár, Széchenyi Zsigmond Vadászati Könyvgyűjtemény)
       Könyvtári adatbázisok
2.4 Nyilvános kiadványok
 
2.5 Pályázatok    (álláspályázatok, egyéb pályázatok)
      2.5.1. Álláspályázatok
                A Múzeumnak jelenleg 3 álláspályázata van.
       2.5.2. Egyéb pályázatok 
2.6 Közérdekű adatok megismerésének rendje 
        Tájékoztató a közérdekű adatok igénylésének rendjéről
        Igénylő lap közérdekű adatok igényléséhez
        Iratbetikintési nyilatkozat
 
2.7 Alaptevékenységekkel kapcsolatos vizsgálatok nyilvános megállapításai 
 
      2016. évi zárszámadás ÁSZ megállapításokkal kapcsolatos válasz és intézkedési terv
      17208 ÁSZ jelentés  A 2016. évi zárszámadás ellenőrzéséről
      ÁSZ ellenőrzést lezáró levél
      
 
2.8 A működés eredményessége, teljesítmény

     2013. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
     2014. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
     2015. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
     2016. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés
     2017. évi munkatervi beszámoló - teljesítményértékelés

 

2.9 Működési statisztika  
      2.9.1 MTM Kutatás-fejlesztési tevékenység
              MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2013.
              MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2014.
              MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2015.
              MTM kutatási-fejlesztési tevékenység 2017.
      2.9.2. Beruházási statisztika
              MTM Éves beruházási 2013.     
              MTM Éves beruházási 2014.
              MTM Éves beruházási 2015.
              MTM Éves beruházási 2016.
              MTM Éves beruházási 2017.
              MTM Éves beruházási 2018.
 
      2.9.3. Szakmai statisztika
              Statisztika Budapest 2013
              Statisztika Budapest 2014
              Statisztika Budapest 2015
              Statisztika Budapest 2016
              Statisztika Budapest 2017
              Statisztika Gyöngyös 2013
              Statisztika Gyöngyös 2014
              Statisztika Gyöngyös 2015
              Statisztika Gyöngyös 2016
              Statisztika Gyöngyös 2017
              Statisztika Zirc 2013
              Statisztika Zirc 2014
              Statisztika Zirc 2015
              Statisztika Zirc 2016

3. Gazdálkodási adatok

3.1 Költségvetések, beszámolók

          3.1.1 Éves költségvetések

                   Elemi koltsegvetes 2010. év
                   Elemi koltsegvetes 2011. év
                   Elemi koltsegvetes 2012. év
                   Elemi koltsegvetes 2013. év
                   Elemi koltsegvetes 2014. év
                   Elemi koltsegvetes 2015. év
                   Elemi koltsegvetes 2016. év
                   Elemi koltsegvetes 2017. év
                   Elemi költségvetés 2018. év
                   Elemi költségvetés 2019. év

                   2006. évi költségvetési terv

                   2008. évi szakmai költségvetési terv

           3.1.2 Elemi beszámolók

Éves beszámoló 2009. évi
Éves beszámoló 2010. évi
Éves beszámoló 2011. évi
Éves beszámoló 2012. évi
Éves beszámoló 2013. évi
Éves beszámoló 2014. évi
Éves beszámoló 2015. évi
Éves beszámoló 2016. évi
Éves beszámoló 2017. évi
Éves beszámoló 2018. évi

3.1.3 A költségvetés végrehajtása
2007. évi szöveges beszámoló
2008. évi szöveges beszámoló
2009. évi szöveges beszámoló
2010. évi szöveges beszámoló
2011. évi szöveges beszámoló
2012. évi szöveges beszámoló
2013. évi szöveges beszámoló
2014. évi szöveges beszámoló
2015. évi szöveges beszámoló
2016. évi szöveges beszámoló
2017. évi szöveges beszámoló
2018. évi szöveges beszámoló

 

3.2 A foglalkoztatottak

          3.2.1 Foglalkoztatottak létszámára vonatkozó 

2016.
       Havi munkaügyi jelentés 4. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 5. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 7. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 8. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 10. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 11. hónap
       Havi munkaügyi jelentés 12. hónap
 
2017.
      Havi munkaügyi jelentés 1. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 2. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 3. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 4. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 5. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 7. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 8. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 10. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 11. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 12. hónap
2018.
      Havi munkaügyi jelentés 1. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 2. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 3. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 4. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 5. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 7. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 8. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 10. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 11. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 12. hónap
 
 
2019.
      Havi munkaügyi jelentés 1. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 2. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 3. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 4. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 5. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 6. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 7. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 8. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 9. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 10. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 11. hónap
      Havi munkaügyi jelentés 12. hónap
 

          3.2.2 Vezetők illetménye, költségtérítése

                       2016.
                        Vezetők illetménye, költségtérítése

                       2017.
                       Vezetők illetménye, költségtérítése

                       2018.
                       Vezetők illetménye, költségtérítése

                       

3.3 Támogatások
Közlemény a 2008. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról
Közlemény a 2009. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról
Közlemény a 2010. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról
Közlemény a 2010. évi személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt összeg felhasználásáról - Bakonyi Természettudományi Múzeum
A Magyar Természettudományi Múzeum által kapott támogatások a 2015. évben
A Magyar Természettudományi Múzeum által kapott támogatások a 2016. évben
A Magyar Természettudományi Múzeum által kapott támogatások a 2017. évben
 

 
3.4 Szerződések
          MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2016. év
          MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2017. év
          MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2018. év
          MTM-nettó 5 millió Ft-szerződések-2019. év
 
3.5 Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések  
 
3.5.1 KEOP-6.1.0/C-11-003
(Közbeszerzési felhívás - Vállalkozási szerződés médiavásárlási és rendezvényszervezési feladatok megvalósítására a Lakó-parkok és park-lakók )
Ajánlati dokumentáció
iratminták
15. sz. melléklet - Roadshow megvalósítása
16. sz. melléklet - Médiumok listája
1. kiegészítő tájékoztatás.pdf
1. sz. melléklet - Nyilatkozat dokumentáció letöltéséről
2. kiegészítő tájékoztatás.pdf
3. kiegészítő tájékoztatás.pdf
 
3.5.2 KMOP-3.1.1/C-09-2009-0013
KMOP-3.1.1/C-09-2009-0013 pályázat vállalkozói szerződése
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás
Vadászati Múzeumban (Hatvan) létrejött kiállítás és muzeális intézmény működésének megtervezésére és szakértői tevékenység ellátására kötött Megállapodás Módosítása
Működtetési megállapodás (Hatvan)
 
3.5.3 EFOP-3.3.2-16-2016-00345 
EFOP-3.3.2-16-2016-00345 (Ember a tájban, táj az emberben)Támogatási szerződés
 
3.5.4 EFOP-3.3.6-17-2017-00001 
EFOP-3.3.6-17-2017-00001 (Élményből tudást – természetesen a Mátra Múzeumban) Támogatási szerződés
 
 
3.6. Közbeszerzési információk

3.6.1 Közbeszerzési tervek és módosításaik

2006. évi közbeszerzési terv
2007. évi közbeszerzési terv
2008. évi közbeszerzési terv
2009. évi közbeszerzési terv
2013. évi közbeszerzési terv
2014. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv I. módosítás
2016. évi közbeszerzési terv II. módosítás
2017. évi közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv I. módosítás
2017. évi közbeszerzési terv II. módosítás
2018. évi közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv I. módosítás
2019. évi közbeszerzési terv
2019. évi közbeszerzési terv I. módosítás
 
3.6.2 Éves összegzések az ajánlatok elbírálásáról 
 
2006. évre vonatkozó statisztika
2007. évre vonatkozó statisztika
2008. évre vonatkozó statisztika
2009. évre vonatkozó statisztika
2010. évre vonatkozó statisztika
2011. évre vonatkozó statisztika
2012. évre vonatkozó statisztika
2013. évre vonatkozó statisztika
2014. évre vonatkozó statisztika
2015. évre vonatkozó statisztika
2016. évre vonatkozó statisztika
2017. évre vonatkozó statisztika
2018. évre vonatkozó statisztika