Az Állattár kutatási tevékenysége

Faunisztikai vizsgálatokat végzünk Magyarországon, a nemzeti parkok élővilágának kutatásán belül, és számos egyéb programban, melyeket megyei múzeumok vagy más intézmények szerveznek. Egyrészt gyűjtőútjaink, másrészt külföldi múzeumoknak felkérésre végzett identifikációs munkánk teszi lehetővé, hogy más országok, más földrészek faunájának kutatásából is kivegyük a részünket (pl. Dél-Amerika, Afrika, Mongólia, Korea, Vietnam).

Kaszab Zoltán mongóliai gyűjtőúton

A taxonómiai kutatások részben a faunisztikai feltárásokhoz kapcsolódnak, a hazai munkákon túl nagyobb állatföldrajzi egységekre kibővülő vizsgálatokat is végzünk, elsősorban különböző ízeltlábú csoportokban. Hazai viszonylatban jelentős volt a Magyarország Állatvilága sorozat, amelynek eddig több mint 150 része jelent meg. Munkatársaink egy-egy állatcsoport szakértőjeként részt vesznek számos külföldi sorozat megírásában. Az intézmény Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumának megnyitása óta sokirányú genetikai vizsgálatokat is végzünk gerinces és gerinctelen fajokon egyaránt.

Állatökológiai és konzerváció biológiai kutatásaink jelentős részben a környezet- és természetvédelem igényeihez igazodnak, egyes területek faunájának felmérése majd monitorozása, védett fajok populációinak vizsgálata a fő feladat, eredményeinket felhasználják a természetvédelmi gyakorlatban.